Podrobnosti záznamu

Jméno
   Blom, H.
Editor monografie
    40th Anniversary Symposium on Early Vertebrates/Lower Vertebrates