Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bořecký, Karel
Autor článku
   Geochemical changes in the peat bog Boží Dar
   O povrchové těžbě uhlí ve Velké Británii
   Příspěvek ke studiu mineralogického a strukturního složení prachu v ovzduší SHP
   Strukturní studie hnědého uhlí SHP rentgenovou difraktometrií
   Studium prachových částic v ovzduší SHP zaměřené na zjištění jejich původu
   Změny některých parametrů uhlí při dlohodobém skladování geologické dokumentace uhelných vzorků