Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bokr, P.
Autor článku
   Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
   Předběžná zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze na Palmovce
   Studium ichnostaveb na lokalitě Loděnice - Vinice (ordovik pražské pánve)