Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bokr, Pavel
Autor monografie
   Datové zdroje a metainformační systém ČGS
   Datové zdroje a metainformační systém ČGS, Roční zpráva o řešení interního projektu ČGS 340500 v roce 2008
   Datové zdroje a metainformační systém ČGS, roční zpráva o řešení projektu 3405
   Determinační klíč těžkých minerálů (webová aplikace)
   Editační aplikace anglicko-českého česko-anglického hydrogeologického výkladového slovníku
   Ichnologický výzkum lokality Loděnice - Vinice (zahořanské souvrství, ordovik pražské pánve)
   Kašpar Maria Sternberg - Versuch einer geognostisch-botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt
   Kašpar Maria Sternberg- Versuch einer geognostisch-botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt
   Katalog geohazardů - databáze informací o rizikových geofaktorech v České republice
   Katalog geohazardů (prohlížecí webová aplikace)
   "Modul geografické a geologické lokalizace - Lokalizační a mapová aplikace verze 1.1"
   Nástroj pro výběr hodnot z číselníků
   On-line aplikace pro elektronickou evidenci paleontologických sbírek
   Podpora přístupu a zkvalitňování informací datových zdrojů a metainformačního systému ČGS při zajišťování výkonu státní geologické služby podle ustanovení § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
   Tvorba informačního systému České geologické služby - revize a paleontologické zpracování vybraných starších fondů ze sbírek ČGS
   Tvorba informačního systému České geologické služby-revize a paleontologické zpracování vybraných starších fondů ze sbírek ČGS
   Univerzální softwarové řešení komplexních formulářů ve webových aplikacích: "Javascript univerzální automatizovaný datový formulář verze 1.0"
   Virtuální muzeum ČGS II - nová on-line aplikace
   Vkládací a editační aplikace fotoarchivu
   Výběrová aplikace fotoarchivu
   WWW aplikace pro prohlížení databáze fotoarchivu
   WWW aplikace pro sběr dat a popis geohazardů
   Závěrečná zpráva o řešení interního projektu ČGS, 3252, Databáze těžkých minerálů
Autor článku
   Budujte s námi Svět geologie - aneb prezentace české geologie na internetu
   Budujte s námi Svět geologie - aneb prezentace české geologie na internetu
   Changes in gathering and presentation of the data from the palaeontological collections: The case study of the Czech Geological Survey
   Determinační klíč a databáze těžkých minerálů
   Determinační klíč a databáze těžkých minerálů
   Determinační klíč on-line - pomůcka při určování těžkých minerálů
   Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
   Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
   Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
   Fotoarchiv České geologické služby
   Fotoarchiv ČGS
   Gathering and presentation of the data from palaeontological collections: the case study of the Czech Geological Survey
   Několik poznámek k funkční morfologii remopleuridních a ellipsotaphridních trilobitů pražské pánve
   Několik poznámek k funkční morfologii remopleuridních a ellipsotaphridních trilobitů pražské pánve
   Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
   Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
   Popularizace geologie na českém internetu
   Possibilities of the computer processing of the palaeontological data
   Předběžná zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze na Palmovce
   Studium ichnostaveb na lokalitě Loděnice - Vinice (ordovik pražské pánve)