Podrobnosti záznamu

Jméno
   Boronichin, Vladimír Alexandrovič
Autor článku
   Alpine anchimetamorphism of Upper Carboniferous sandstones from the sedimentary mantle of the Čierna Hora Mts. crystalline complex (Western Carpathians)
   Anchimetamorphism of Permian sandstones of the Struženík Group in the Nízké Tatry Mts. (Western Carpathians)
   Calc-silicate hornfelses (erlans and Ca-skarns) in the Malé Karpaty Mts. region
   Chloritoid-pyrophyllite-muscovite schists in the Western Gemeric: mineral equilibria and protoliths
   Comparative mineralogical-petrographical characteristics of metagabbro from borehole KV-3 near Rohovce and of amphibolites of Hladomorná valley formation (Slovenské Rudohorie MTS.)
   Faciálne podmienky variskej prográdnej metamorfózy v lodinskom komplexe kryštalinika Čiernej hory
   Geotermometrija i izmenenije mineral'nych ravnovesij pri perekristallizacii granat-sljudjanych slancev v kordijeritovyje rogoviki v oreole rochovskich granitov (Slovackoje Rudogor'je, rajon ss. Rochovce-Chižne)
   Illite-paragonite layer intergrowths from the Gemericum Nappe in the NE part of the Čierna Hora Mts. Veporicum (Western Carpathians)
   PT-uslovija metamorfizma kristalličeskich slancev Maloj Fatry (v razreze Mlynskogo ruč'ja i jego okrestnostej
   Rovnovážne asociácie rúl a amfibiolitov komplexu Bujanovej (Čierna hora)
   Zoned garnets and their equilibria in mica schists and gneisses of Kohút crystalline complex, Hnúšťa region, Western Carpathians