Podrobnosti záznamu

Jméno
   Borovec, K.
Autor článku
   Denitrifikace spalin jako zdroj emisí oxidu dusného
   Stanovení oxidu dusného v automobilových emisích
   Vznik a omezení tvorby N2O z mobilních zdrojů
   Znečištění ovzduší oxidem dusným a vliv průmyslových procesů na jeho emise