Podrobnosti záznamu

Jméno
   Borovec, Zdeněk
Autor článku
   Bakteriální úprava zlatonosných rud a detoxikace odpadních vod po kyanidovém loužení
   Bioakumulace kovů a dočišťování vod baktériemi, houbami a řasami
   Chemické složení hornin a jejich stabilita vůči zvětrávání; vodní dílo Pěčín
   Co, Ni and Cu adsorption on clay minerals and its relation to cation exchange capacity
   Distribution of Toxic Metals in Stream Sediments
   Distribution of toxic metals in stream sediments
   The effect of clay mineralogy and pH on sorption and desorption of cadmium and lead: the overlying clay formation, North Bohemian Brown Coal Basin
   The Effect of Clay Mineralogy and pH Sorption and Desorption of Cadmium and Lead: The Overlying Clay Formation, North Bohemian Brown Coal Basin
   Fázové složení dnových sedimentů Labe a jejich kontaminace toxickými prvky
   Interakce uranu a radia s přírodními látkami
   Mikrobiologická oxidace sulfidických rud
   Mobilita toxických prvků v říčních sedimentech
   Nadložní jíly SHR jako bariérový a dekontaminační materiál pro kadmium a olovo
   Pore-size distribution in high-temperature products of the reaction between kaolinite and aluminium hydroxide
   Prediction of cesium, strontium, radium and uranium adsorption on a freshwater sediment model
   Přírodní skla jako etalon stability látek pro ekologické uložení radioaktivních odpadů
   Sediments as pollution indicators for heavy metals in the Labe River
   Sedimenty jako indikátory znečištění Labe toxickými prvky
   Some technological and adsorption properties of natural, thermally treated and soda-activated bentonite from the Ginovci and Rankovci deposits, Yugoslavia
   Speciace prvků v kontaminovaných půdách, kalech, říčních a jezerních sedimentech
   Speciation of copper, zinc, lead and cadmium in the fine-grained fraction of river bed sediments of the Labe River in central Bohemia
   The state of accumulation and source relations of Co, Ni, Cr, Be and Zn in silt-clay sediments of the Elbe River
   Trace elements accumulation in clay minerals
   Účinek mikroorganismů na nerostné hmoty
   The uptake of trace amounts of uranium and radium on some river suspension components
   Vliv výměnných kationtů na vazbu iontů těžkých kovů kaolinitem, illitem a montmorillonitem
   Weathering of arcosic sandstones on historical building, central Bohemia
   Weathering of arkosic sandstones on historical buildings and statues, central Bohemia
   Zatížení sedimentů Labe a jeho přítoků toxickými prvky
   Zvětrávání stavebních a sochařských kamenů působením mikroorganismů a lišejníků