Podrobnosti záznamu

Jméno
   Botula, Jiří, 1959-
Autor článku
   Analýza faktorů ovlivňujících výsledky prognózování zbytkových zásob
   Extraction of zinnwaldite from mining and processing wastes
   Má se Česká republika stát producentem lithia? : možnost využít odpadní materiály
   Mineralogie technologie separace těžkých minerálů z perlitové suroviny
   Možnosti magnetické úpravy odpadů po těžbě a úpravě Sn-W rud
   Optimalizace regeneračního okruhu v úpravně Komořany
   Ověření stavu zbytkových zásob ve sloji zasažené hlubinnou těžbou metodou jednotkového bloku
   Posouzení vlivu mocnosti stropu a výtěžnosti komory na složení zbytkových zásob v hnědouhelné sloji
   Possibilities of recycling of fine-grained metallurgical wastes from old waste depots
   Postup výpočtu prognózy zbytkových zásob metodou jednotkového bloku
   Vliv drtitelnosti a abrazivnosti hornin na volbu způsobu zdrobňování
   Vliv rozměrů vydobytých komor a ochranných pilířů na množství a kvalitu zbytkových zásob
   Vliv salinních vod na proces flotační úpravy černého uhlí
   Vliv variability vývoje hnědouhelné sloje na kvantitativní a kvalitativní údaje prognózy těžby
   Výzkum použití flotačních činidel na Dole Darkov