Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bouška, Miroslav
Autor článku
   Hodnocení geofaktorů životního prostředí na území mapy 1:25000 list Ševětín 22-444
   Radonové riziko stavenišť z pohledu inženýrské geologie
   Riziko pronikání radonu z podloží do budov: inženýrskogeologické aspekty tohoto hodnocení