Podrobnosti záznamu

Jméno
   Brůžek, Jaroslav
Autor článku
   Antropologie holocenních populací.
   Neskoromladopaleolitická lebka z Moče (južné Slovensko): porovnanie s recentnou populáciou pomocou geometrickej morfometrie.
   Reliable Sex Determination Based on Skeletal Remains for the Early Medieval Population of Great Moravia (9th-10th Century).
   Shape analysis of sexual dimorphism in Upper Palaeolithic skulls from Předmostí (Czech Republic)