Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bradáčová, Jitka, 1941-
Autor článku
   Činnost Národního informačního střediska ČR - střediska Geofond
   Činnost Národního informačního střediska ČR - střediska Geofond
   Kritická analýza životnosti zásob nerostných surovin v dobývacích prostorech a v plánech otvírky, přípravy a dobývání
   Metodický postup ekonomického hodnocení využitelnosti ložiska nerostné suroviny
   Postavení ložisek nevyhrazených nerostů v surovinovém potenciálu České republiky
   Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin České republiky (doba řešení 1993-2001)
   Surovinový potenciál jednotlivých krajů podle druhů surovin
   Vytěžitelné zásoby a těžební ztráty
   Základní přístupy k ekonomickému hodnocení využitelnosti ložiska nerostné suroviny
   Základní přístupy k ekonomickému hodnocení využitelnosti zdrojů nerostných surovin
Další autor
Role
   Původce
Článek
   Automatizace registru geochemické prozkoumanosti