Podrobnosti záznamu

Jméno
   Brlay, Aurel
Autor článku
   Ďalšie možnosti medeno-porfýrovej mineralizácie v oblasti Štiavnickej hrástě
   Geochemické zhodnotenie štruktúrneho vrtu BT-7 pri Pukanci a jeho metalogenetický význam
   Metalogenéza a štruktúrno-geologická pozícia polymetalickej mineralizácie Pukanec
   Netypická bizmutová mineralizácia na Au-Ag žilách v Banskej Belej
   Rudná mineralizácia v oblasti novobansko-kľakovskej vulkanoputonickej zóny a jej vzťah k intruzívnym komplexom