Podrobnosti záznamu

Jméno
   Brož, Milan
Autor monografie
   Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
   Seismic events at the underground gas storage Háje-Příbram (Czech Republic). Rock Mechanics a challenge for society.. Rock Mechanics a challenge for society.
   SLICE Seismic Lithospheric Investigation of Central Europe
   SLICE Seismic lithospheric investigation of Central Europe. Závěrečná zpráva za projekt č. VaV/630/3/02
   Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
Autor článku
   2-D seismic tomographic and ray tracing modelling of the crustal structure across the Sudetes Mountains basin on SUDETES 2003 experiment data
   3D structure of the Earth's crust beneath the northern part of the Bohemian Massif
   Analysis of Factors Forming the Groundwater Regime in the West Bohemian Seismoactive Region
   Analysis of factors forming the groundwater regime in the West Bohemian seismoactive region
   Anomální seismické účinky při některých těžebních odpalech v kamenolomech a povrchových dolech
   Application of a digital apparatus MARS 88 in the monitoring field regime
   Azimuthal variation of Pg velocity in the Moldanubian, Czech Republic: observation based on a multi-azimuthal common-shot experiment
   Comprehensive geophysical research of the seismogenic western part of the Bohemian Massif
   Comprehensive geophysical research of the seismogenic western part of the Bohemian Massif
   Detection of the origin time and seismic ground motion of quarry blasts
   Detection of the origin time and seismic ground motion of quarry blasts
   Determination of correct time of quarry blasts and properties of surrounding rock for measurement on seismic profiles
   Device for Recording the Acoustic Emission Activity
   Dlouhodobé projevy důlní činnosti na povrchu v otřesové oblasti kladenského revíru
   Doupovské hory - refrakční profily 30.6.2008
   Earthquake swarms in the western part of the Bohemian massif and thein link with crustal fluids
   Earthquake swarms in the western part of the Bohemian Massif and their link with crustal fluids
   The Effect of Mining Activity on the Surface in the Safety Shaft Pillar Area of Mayrau Mine
   Experimental determination of acceleration decay of seismic vibrations in the Bohemian Massif
   Experimental determination of acceleration decay of seismic vibrations in the Bohemian Massif
   Exploration of granite rock fracture systém using a TV camera
   Granite Matrix Permeability: an Overall Project Review
   Historie výzkumu seismicity v kladenském revíru
   Hydro-geological effects of seismicity in the Hronov-Poříčí fault zone area
   Hydrogeological effects of seismicity in the Hronov-Poříčí fault zone area
   The Impact of Seismic Events on Thermal Springs
   The impact of seismic events on thermal springs
   The influence of deep mining damping on the processes in lithospere [lithosphere] and environment : Příbram uranium deposit after termination of mining
   The influence of deep mining damping on the processes in lithosphere and environment. Příbram uranium deposit after termination of mining
   Interpretation of levelling measurements in the area of the Příbram uranium deposit after termination of mining
   Kladenský revír
   Kladno District
   Local seismicity at the Hronov-Poříčí Fault (Eastern Bohemia)
   Local West Bohemian Seismic Network WEBNET
   Localization method of the seismic induced events at Příbram seismic network
   Localization method of the seismic induced events at Příbram seismic network
   Lokální seismická mikrosíť Ostaš
   Lokální seismická síť Mednet
   The matrix porosity and related properties of a leucocratic granite from the Krudum Massif, West Bohemia
   The microprocessor seismic equipment
   Mineralogy and chemistry of the bi-metasomatic contact zone between gneiss and marble from Žulová, Czech Republic
   Modification of the Lennartz Apparatus for the Seismic Array in West Bohemia
   Modification of the Lennartz apparatus for the seismic array in West Bohemia
   Modification of the Lennartz Apparatus fot the Seismic Array in West Bohemia
   Monitor seismoakustické emise v jámovém ohradníku dolu Kladno 2
   Monitoring of earthquakes and hydro-parameters of healing springs in the West Bohemia spa region
   Monitoring of earthquakes and hydro-parameters of healing springs in the West Bohemia spa region
   Monitorování seismických účinků a porušení staveb při výstavbě tunelu Blanka s ohledem na historické stavby v areálu Pražského hradu
   Možnosti technické kontroly anomálních projevů horninového masivu v oblasti podzemních staveb
   Polní seismická aparatura s GSM přenosem dat a SMS zprávami na internet
   Program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR, reg.č.S3086005:"Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí "- cíle a výsledky řešení (2000-2004).
   Předběžné vyhodnocení záznamů seismické stanice Vinařice z roku 1996
   Recent geodynamics of West Bohemia in relation on the crustal structure (unique natural laboratory)
   Recent geodynamics of West Bohemia in relation on the crustal structure (unique natural laboratory)
   Recentní geodynamika západních Čech ve vztahu ke stavbě zemské kůry (unikátní přírodní laboratoř)
   Repeated levelling in the Mayrau Mine area using undermining influence theories
   The Results of Borehole Acoustic Imaging from a Granite in the Jihlava District, Czech Republic: Implications for Structural Geological Research
   The results of borehole acoustic imaging from a granite in the Jihlava District, Czech Republic: implications for structural geological research
   RUP2004 - High definition apparatus for Standalone, network and micro-array applications in seismic
   Seismic experiment searches for active magmatic source in deep lithosphere, Central Europe
   Seismic measurements along short profiles in western Bohemia during the Celebration 2000 experiment
   Seismic measurements along short profiles in western Bohemia during the Celebration 2000 experiment
   Seismic regime of the West-Bohemian earthquake swarms region
   Seismic regime of the West-Bohemian earthquake swarms region
   Seismic stations with GSM telemetry for registration of quarry blasts
   Seismic stations with GSM telemetry for registration of quarry blasts
   Seismické přístroje pro lokální měření a monitorovací sítě
   Seizmický režim západočeské oblasti zemětřesných rojů
   Stanovení možných seismických účinků při podzemní explozi skládkových plynů v lokalitě Chabry u Prahy
   Studium parametrů univerzálních lázeňských pramenů v oblasti západních Čech
   Study of the upper crustal structure on the territory of Bohemia using seismic waves from quarry blasts
   SUDETES 2003 seismic experiment
   SUDETES 2003 Seismic Experiment
   Validation of modeling team solution and matrix porosity of granitic rocks
   Vliv seismických dějů na činnost lázeňských pramenů
   Využití geofyzikálních odstřelů při seismických refrakčních profilech na stratovulkánu Doupov
   Water table fluctuations in the West Bohemian Earthquake region
   Water table fluctuations in the West Bohemian earthquake region