Podrobnosti záznamu

Jméno
   Brožová, Zuzana
Autor monografie
   Experimentální ověření možnosti zplynění plastových odpadů s hnědým uhlím
   Hodnocení vzorků uhlí z dolu Bílina
   Kopyrolýza černého uhlí OKR s odpadními plasty na makrolaboratorní pyrolýzní jednotce
   Zpracování odpadní pryže s hnědým uhlím ko-zplyněním. Výzkumná zpráva k ověření technologie ko-zplynění
Autor článku
   Chemical and Physical Changes of Coal Maceral Groups during the Heating Process
   Co-carbonization coal/carbonaceous wastes mixtures
   Co-pyrolysis coal/waste tyres
   Co-pyrolysis of coal/waste polymers mixtures
   Co-pyrolysis of coal/waste polymers mixtures
   Continuous pyrolysis of carbonaceous materials with model gasification of the solid product
   Distribuce kyslíku v macerálových frakcích uhlí OKR
   Distribuce kyslíku v macerálových frakcích uhlí OKR
   Formation of pyrolytic carbon from coal carbonaceous additives in the process of the foundry mould exposure to heat
   Hydrogen - the product of coal thermal conversion
   A kinetic study of reactions of coal with polypropylene and polystyrene
   Kinetics of copyrolysis of coal with polyamide 6
   Kinetics of Copyrolysis of Coal with Polymers
   Kinetics of reactions of coal with polystyrene: TGA-DSC approach
   Kinetics of reactions of coal with polystyrenes
   Mechanical properties of sorbents from brown coal
   Possibility of obtaining hydrogen from coal/waste-tyre mixture
   TGA and DSC Characteristics of Copyrolysis of Plastics with Coal