Podrobnosti záznamu

Jméno
   Broska, Igor
Autor článku
   Accesory minerals in metapelites of the Malé Karpaty Mts.
   Accessory minerals of granitoid rocks of Bokná and Hlohovec blocks, the Považský Inovec Mts.
   Akcesorické minerály metapelitov a ich vzťah k metamorfóze v oblasti Záhorskej Bystrice (Malé Karpaty)
   Akcesorické minerály v granitoidných horninách a v metamorfnom plášti Malej Fatry
   Dusky apatite from the Variscan granitoids of the Western Carpathians
   Element mobility and fluid path ways during feldspar alteration: textural evidence from cathodoluminescence and electron microprobe study of an example from tonalites (High Tatra, Poland-Slowakia)
   Element mobility and fluid path ways during feldspar alteration: textural evidence from cathodoluminescence and electron microprobe study of an example from tonalites (High Tatra, Poland-Slowakia)
   Element mobility during feldspar alteration: textural evidence from cathodoluminiscence and electron microprobe study of an example from a tonalite (High Tatra, Poland-Slovakia)
   Genetičeskije tipy cirkonov v metamorfičeskich gornych porodach: obsuždenije rezul'tatov na rastrovom elektronovom mikroskope
   The geochemistry of phosphorus in different granite suites of the Western Carpathians, Slovakia: the role of apatite and P-bearing feldspar
   The 1st International Symposium on "Granites and Geodynamics"
   Low-degree partial melting of metapelites - another possible implement for selective concentration of uranium: Example from the Rožná uranium deposit, Bohemian Massif
   Low-grade metamorphic alteration of feldspar minerals: a CL study
   Low-grade metamorphic alteration of feldspar minerals: a CL study
   Mafic enclaves in granitoid rocks of the Tríbeč Mts., Western Carpathians: geochemistry and petrology
   Mafické enklávy v granitoidoch Tríbeča
   Muskovitický pegmatit s obsahom minerálov vzácných prvkov pri Moravanoch nad Váhom (Považský Inovec)
   Nález vivianitu vo vrte HR-21 na lokalite Hrušky pri Hodoníne
   Nové geochronologické údaje granitov kryštalinika Malej Fatry
   Nové nálezy minerálov nióbu, tantalu a titánu v tatrickom kryštaliniku Západných Karpát
   Permský magmatický komplex v severnom veporiku: interpretácia z nových datovaní kyslých magmatitov
   Petrogenetic significance of apatite in the granitic rocks of the Western Carpathians
   Rb-Sr isochrone dating of granitoids from Tríbeč Mts
   Recentné minerály v stmelenom pieskovci v zásobníkovej sonde plynu na lokalite Hrušky pri Hodoníne
   Regional typology of zircon and relationship to Allanite/Monazite antagonism (on an example of Hercynian granitoids of Western Carpathians)
   Ti-Nb-Ta minerály v leukogranitoch Tríbeča
   Tipomorfnyje akcessornyje mineraly granitoidov kristallinikuma Maloj Fatry
   U-Pb and K-Ar isotopic dating of Sinec (Rimavica) granites (Kohút zone of Veporides)
   U-Pb, Rb-Sr and K-Ar dating of Sihla tonalites of Vepor Pluton (West Carpathian Mts.)
   V ľadovej priepasti Ohnišťa
   Zircon from granitoid rocks of the Tríbeč-Zobor crystalline complex : its typology, chemical and isotopic composition