Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bruthans, J.
Autor monografie
   Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
   Kontinuální sledování korozní schopnosti a charakter proudění vody skapových vod v Ochozské jeskyni : Zpráva za rok 2004
Autor článku
   3N Cave: Longest salt cave in the world
   3N Cave, new world's longest cave in salt
   14C and U - series dating of speleothems in the Bohemian Paradise (Czech Republic): Retreat Rates of Sandstone Cave Walls and Implications for Cave Origin
   Co takhle na Kavkaz? aneb jeskyňaření ve 4000 m n. m
   Czech-Iranian research in salt karst (SE Iran, Zagros Mts.): Project NAMAK in the period 2005-2008
   Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. října 2011 až 30. září 2013
   Expedice NAMAK 2004 aneb Írán už nebude jako dřív?
   Expedice NAMAK 2005
   Expedice Namak 2006: za nejdelší solnou jeskyní světa
   Expedice Namak 2008: S pískem do Íránu a se solankou domů
   Fast evolving conduits in clay-bonded sandstone: Characterization, erosion processes
   La grotte 3N, Iran (6 580 m): le nouveau record du monde de la plus longue cavité dans le sel
   Hliníkem bohaté vody z nenasycené zóny pískovců: Atmosférickou depozicí nejvíce acidifikované prostředí v ČR?
   Holocene marine terraces on two salt diapirs in the Persian Gulf, Iran: age, depositional history and uplift rates
   Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášoven - Tetínský vývěr: nová pozorování a data
   Insights into Wasatch fault vertical slip rates using the age of sediments in Timpanogos Cave, Utah
   Intenzivní rozpad karbonského pískovce ve skalním převisu Čertova kazatelna v Plzni
   Írán, čtyři prosolené expedice a druhá nejdelší jeskyně v soli na světě
   Jen sůl, samá sůl, ani špetka vápence
   Karst and Caves in Salt Diapirs, se Zagros MTS., Iran
   Karstogenesis and speleogenesis in salt plugs: case study from the SE Zagros Mts., Islamic Republic of Iran
   Mature cave systems in salt and their evolution under sea-level oscillations and salt diapir uplif (Persian gulf, Iran)
   Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
   Nález raftových stalagmitů v solném krasu v Íránu
   Namak 2007: expanze na nové solné pně
   Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva)
   Po krk v soli
   A preliminary note on a various types of chemogenic infillings from halite karst, SE Zagros Mts., Iran
   Project Namak: some of the most spectacular findings in the Iranian salt karst
   The role of salt salt domes and salt caves on creation of geoparks and geoturism development in Iran
   Rychlá tvorba skalních kůr na povrchu hruboskalského pískovce: mikroskopický popis, tahová pevnost, odolnost vůči erozi, vznik a význam pro pískovcový reliéf
   Salt plugs of the Zagros Mts., Islamic Republic of Iran: Karst and Caves
   Sandstone landforms shaped by negative feedback between stress and erosion
   Sebeorganizovaný systém podzemních kanálů vzniklých prouděním vody v puklinách křemenného pískovce v lomu Střeleč
   Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje
   Stopovací zkoušky v krasu skupiny Branné v Rychlebských horách
   Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
   Studium "stagnujících" výskytů skapové a kondenzované vody v jeskyních: Chemické složení a poznámky ke korozi krápníkové výzdoby
   A study of erosion rates on salt diapir surfaces in the Zagros Mountains, SE Iran
   Surficial deposits on salt diapirs (Zagros Mountains and Persian Gulf Platform, Iran): Characterization, evolution, erosion and the influence on landscape morphology
   Thickness of gypcrete, an important factor in the morphogenesis of salt karst
   Vykroužené dutiny Českého ráje: jak a kdy vznikaly?
   Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras)
   Zpevněné povrchy puklin v kvádrovém pískovci a jejich role při vzniku skalních měst