Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bruthans, Jiří
Autor monografie
   1st Quarterly Report on the Progress of Work of the CGS expedition in trhe Eastern Azarbayjan Province during the 1st Field Campaign from the 1st of August to the 10th of September 2007
   Proceedings - Internat. Conference on Groundwater in fractured rocks
   Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran
   XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby"
Autor článku
   C-14 AND U-SERIES DATING OF SPELEOTHEMS IN THE BOHEMIAN PARADISE (CZECH REPUBLIC): RETREAT RATES OF SANDSTONE CAVE WALLS AND IMPLICATIONS FOR CAVE ORIGIN
   Charakter proudění a střední doba zdržení vody v nesaturované zóně krasu (Ochozská jeskyně, Moravský kras)
   COMPARISON OF CONDUIT VOLUMES OBTAINED FROM DIRECT MEASUREMENTS AND ARTIFICIAL TRACER TESTS
   Czech-Iranian research project in Iranian salt karst (SE Zagros Mts.).
   Doba setrvání a původ nitrátů v podzemní vodě v okrajových partiích křídových pánví
   Doba zdržení a původ nitrátů v podzemní vodě v okrajových partiích křídových pánví
   Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu se systematickou drenáží a v okrajové části české křídové pánve
   Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu se systematickou drenáží a v okrajové části české křídové pánve
   Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží : 23-14 Pelhřimov
   Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží
   Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží
   Evolution of salt diapir and karst morphology during the last glacial cycle : Effects of sea-level oscillation, diapir and regional uplift, and erosion (Persian Gulf, Iran)
   Expedice Namak: Expanze na nové solné pně
   Extent of groundwater flow area: estimation from spring yield and terrestrial heat flow
   Extent of groundwater flow area: estimation from spring yield and terrestrial heat flow
   Extent of groundwater flow area: Estimation from spring yield and terrestrial heat flow
   Factors controlling exokarst morphology and sediment transport through caves: comparison of carbonate and salt karst
   Factors controlling exokarst morphology and sediment transport through caves: Comparison of carbonate and salt karst
   Fast evolving conduits in clay-bonded sandstone: Characterization, erosion processes and significance for the origin of sandstone landforms
   Geologie a hydrologie Bartošovy pece a okolí
   Geologie a hydrologie Bartošovy pece a okolí
   Groundwater flow in crystalline carbonates (Jeseniky Mts., Czech Rep.): Using stream thermometry and groundwater balance for catchment delineation
   Groundwater flow in crystalline carbonates (Jeseniky Mts., Czech Rep.): Using stream thermometry and groundwater balance for catchment delineation
   Groundwater Resident Time in the Different Rocks and Nitrate Contamination in Area with Extensive Agriculture
   Hliníkem bohaté vody z nenasycené zóny pískovců: atmosférickou depozicí nejvíce acidifikované prostředí v ČR?
   Holocene marine terraces on two salt diapirs in Pesian Gulf (Iran): age, depositional history and uplift rates
   Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
   Hydrogeologická tělesa a proudění podzemní vody v Českém krasu
   Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem - Tetínský vývěr: nová pozorování a data
   Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem-Tetínský vývěr: nová pozorování a data.
   Hydrológia a mikroklíma jaskyne
   Insights into Wasatch fault vertical slip rates using the age of sediments in Timpanogos Cave, Utah
   Írán: čtyři prosolené expedice a kdo za to může
   Isotopic study in karst-fractured aquifers: Bohemian Karst
   Izotopy radia termálních minerálních vod v Karlových Varech : Interpretace vztahu vody k okolní hornině
   Karst and caves in salt diapirs, SE Zagros Mts. (Iran)
   Karstogenesis and speleogenesis in salt plugs: case study from the SE Zagros Mts., Islamic Republic of Iran
   Kvantitativní stopovací zkoušky v Moravském krasu
   Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje
   Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje
   Mechanisms, timing, and rates of arid region mountain front recharge
   Mineralien aus den Salz-Diapiren von Hormoz, Namakdan und Khurgu, Zagros-Berge, Sud-Iran
   Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
   Nález raftových stalagmitů v solném krasu v Íránu
   Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva)
   Nové interpretace stopovacích zkoušek na příkladu Moravského krasu
   Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice
   Nové poznatky o hydrogeologii Českého krasu
   Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu I.: jeskynní systém Rudické propadání-Býčí skála : 24-41 Vyškov
   Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II: Podzemní Punkva v okolí Macochy : 24-23 Protivanov
   Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II: Podzemní Punkva v okolí Macochy
   Nové stopovací zkoušky v Moravském krasuI: Jeskynní systém Rudické propadání-Býčí skála
   Nové stopovací zkoušky v systému Rudické propadání-Býčí Skála
   Parametry krasových kanálů a proudění v Česku na základě kvantitativních stopovacích zkoušek
   Použití přirozených stopovačů obsažených v podzemních vodách pro stanovení průměrné doby zdržení vody v horninovém prostředí
   Použití přirozených stopovačů obsažených v podzemních vodách pro stanovení průměrné doby zdržení vody v horninovém prostředí
   Poznámky k charakteru a vzniku Jaskyňe Mŕtvych Netopierov (Nízké Tatry)
   Proudění podzemní vody ve východní a severovýchodní části české křídové pánve (3H, 14C, SF6 stopovače, obsahy dusičnanů) : doba zdržení a otázky efektivního monitoringu kontaminace
   Proudění vody a doba zdržení v půdě nad Ochozskou jeskyní (Moravský kras)
   Proudění vody nad Ochozskou jeskyní: stopovací zkouška v nenasycené zóně a šíření hydraulického rázu
   Průzkum historických malt a omítek ? určování charakteristických vlastností s ohledem na opravu
   RESPONSE OF THE KARST PHREATIC ZONE TO FLOOD EVENTS IN A MAJOR RIVER (BOHEMIAN KARST, CZECH REPUBLIC) AND ITS IMPLICATION FOR CAVE GENESIS
   Rychlé proudění vody a regionální transport CIÚ ve slínovcovém kolektoru v České křídové pánvi: potencionální ohrožení JÚ Litá
   Sebeorganizace proudění a pórozity v české křídové pánvi: výsledky stopovacích zkoušek a dalších metod
   Skapové vody a přítoky v Rudickém propadání-Býčí Skále: Vliv využití území nad jeskyní a otázka původu vod
   Solný kras : krápníky rostoucí jako z vody
   Srovnávací stopovací zkouška na Králickém Sněžníku: Je fluorescein vhodný stopovač pro horské krystalinikum?
   Stanovení zranitelnosti podzemních vod ve specifických podmínkách rozptýleného krasu skupiny Branné
   Stará řeka, Tipeček a Žegrovský vodopád v Rudickém propadání: nové poznatky na základě stopovacích zkoušek a sifonový jev Tipečku
   Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje
   Stopovací zkoušky a nové poznatky o Miskovickém krasu u Kutné Hory
   Stopovací zkoušky v krasu skupiny Branné v Rychlebských horách (14-22 Jeseník)
   Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku : 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-22 Jeseník
   Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
   Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
   Studium skapových vod v Ochozské jesykni: Překvapivě dlouhá doba zdržení v nenasycené zóně i za extrémních stavů
   Studium ?stagnujících? výskytů skapové a kondenzované vody v jeskyních: Chemické složení a poznámky ke korozi krápníkové výzdoby )
   A study of erosion rates on salt diapir surfaces in the zagros Mountains, SE Iran
   Surficial deposits on salt diapirs (Zagros Mountains and Persian Gulf Platform, Iran): Characterization, evolution, erosion and the influence on landscape morphology.
   Thickness of cap rock and other inportant factors affecting morphogenesis of salt karst
   Transit time in different karst areas in the Czech Republic: tracer tests and isotopic methods
   Transit time in karst conduits, saturated and unsaturated zone: tracer tests and isotopic methods
   Velká sýrová loupež : První předběžná nálezová zpráva o objevu jeskyně Ementál v Českém krasu
   Vody
   Výskyt selenu v podzemní vodě v povodí Suchomastského potoka
   Využi freonů a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi
   Využití freonů (CFC 11, 12, 113), SF6 a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
   Využití freonů (CFC11,12,113), SF6 a tritia pro určení a zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
   Využití freonů (CFC11,12,113), SF6 a tritia pro určení a zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
   Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras).-
   Využití stopovačů pro studium proudění, původu a vývoje chemického složení vody preamene (Sv. Vojtěch, česká křídová pánev)
   Výzkum Arnoldky a dalších jeskyní lomu Čeřinka a otázky jejich vzniku a vývoje
   Země jako ledová koule : je rozvoj mnohobuněčných organizmů výsledkem globálního zalednění?