Podrobnosti záznamu

Jméno
   Brzobohatý, Rostislav
Autor monografie
   Čestný člen Slovenskej geologickej spoločnosti
   The Karpatian - a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys
   Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
   Zlatá medaile Masarykovy univerzity
Autor článku
   9. konference o mladším terciéru v Brně
   10. Konferenz über das jüngere Tertiär in Brno, Tschechoslovakei, 27.-28.4.1992
   11. konference o mladším terciéru v Brně
   12. konference o mladším terciéru, Brno 20.-21.4.1998
   Brněnská geologická škola vzpomínala
   Břetislav Zahálka
   Compositional changes in fish scale hydroxylapatite during early diagenesis; an example from an abandoned meander
   Diaphus Otoliths from the European Neogene (Myctophidae, Teleostei)
   Diaphus otoliths from the European Neogene (Myctophidae, Teleostei)
   Disphus otoliths from the European Oligocene (Myctophidae, Teleostei)
   Doc. Dr.Ivan Cicha, DrSc. šedesátníkem
   Fish otoliths as paleobathymetric indicators
   Fish otoliths from the Late Oligocene (Eger and Kiscell Formations) in the Eger area (northeastern Hungary)
   Fish Otoliths from the Middle MIocene of Kienberg at Mikulov, Czech Republic, Vienna Basin: their paleoenvironmental and paleogeographic significance
   The geological development of the West Carpathians in Moravia (Czech Republic) during Neogene time
   Geologické a mikropaleontologické zhodnocení odkrytých profilů na lokalitě Mušov.
   Gobius brevis (Agassiz, 1839), a gobiid fish with otoliths in situ (Pisces, Teleostei) in the Karpatian (Lower Miocene) of the Vienna Basin
   Ján Seneš 3.2.1924 - 28.5.1192
   Jiří Tejkal
   K paleogeografii karpatu v oblasti Závodu (z. okraj slovenské části vídeňské pánve)
   K problematice karpatu před čelem ždánického příkrovu jihovýchodně od Brna (24-43 Šlapanice)
   Karpatská předhlubeň
   LA-ICP-MS heavy metal analyses of fish scales from sediments of the Oxbow Lake Certak of the Morava River (Czech Republic)
   LA-ICP-MS pro analýzu geologických materiálů
   Lower Badenian fish otoliths of the Styrian and Lavanttal basins, with a revision of Weinfurter´s type material
   Lower Badenian Red algal limestones in the Carpathian Foredeep in Moravia,Czech Republic - reflection of basin paleogeography, tectonics and climate
   Macrouridae (Teleostei, Otolithen) im Oligozän und Miozän der Zentralen Paratethys und ihre paläogeographische Bedeutung
   Myctophidae a jejich role v biostratigrafii evropského terciéru
   Nejspodnější baden (střední miocén) v okolí Mokré u Brna (24-41 Vyškov)
   Nejspodnější baden (střední miocén) v okolí Mokré u Brna
   Neogén jihozápadního okolí Brna (24-32 Brno)
   New studies of the otoliths from the marine Ottnangian (Lower Miocene, Upper Austria)
   Novinky v rybí fauně evropského oligocénu
   Oceanic fish otoliths across Oligo-Miocene boundary in Europe. In Search of the Paleogene/Neogene Boundary. Part 3 - The Global Stratotype Section and Point the GSSP for the base of the Neogene (The Paleogene/Neogene Boundary)
   Oligocene and Miocene Uvigerina from the western and central Paratethys
   Otolithes de myctophidés (poissons téléostéens) des terrains tertiaires d'Europe : révision des genres Benthosema, Hygophum, Lampadena, Notoscopel et Symbolophorus
   Otolithes de poissons du Paléocanyon de Saubrigues (Chattien a Langhien), Aquitaine méridionale, France
   Otolithes de poissons du paléocanyon de Saubrigues (Chattien a Langhien), Aquitaine méridionale, France
   Paleobathymetry of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic) during the Lower Badenian
   Paleobatymetrie spodního badenu karpatské předhlubně na Moravě z pohledu otolitových faun
   Paleobiological Characterization of the Karpatian Stage
   Paleogeographic aspects of the study of otolith faunas in the Miocene basins of the Central Paratethys
   Paleogeographic significance of the Upper Karpatian and Lower Badenian deposits along the eastern margin of the Carpathian Foredeep (South Moravia)
   Paleogeographic significance of the Upper Karpatian and Lower Badenian deposits along the eastern margin of the Carpathian Foredeep (South Moravia)
   Paleogeography of the Central Paratethys during the Karpatian and Badenian
   Paleogeography, paleobiogeography and bathymetry on fish, particularly otoliths
   Poznámka paleontologa k článku Z. Dolníčka et al.: "Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě"
   Die Primatenfundstelle Götzendorf an der Leitha (Obermiozän des Wiener Beckens, Niederösterreich)
   The red algal facies of the Lower Badenian limestones of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
   Red algal limestones and their relations to the paleogeography of the Carpathian Foredeep - the present state of knowledge
   Ruduchové vápence spodního badenu karpatské předhlubně na Moravě a jejich paleogeografické svědectví
   Rybí fauna vrtu HJ-2 Sedlec (spodní baden, Vídeňská pánev) (34-23 Břeclav)
   Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně
   Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně
   Stoiiformes (Teleostei, Otolithen) aus dem Miozän der Karpatischen Vortiefe (Westkarpaten, Mähren) und der zentralen Paratethys insgesamt
   Stomiiformes (Teleostei, Otolithen) aus dem Miozän der Karpatischen Vortiefe (Westkarpaten, Mähren) und der Zentralen Paratethys insgesamt
   Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (Viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov
   A synopsis of the Teleost taxa (otoliths) from the Pouzdřany Formation (West Carpathians, Pouzdřany Unit, Early Oligocene)
   Terrestrial and Marine Faunas from the Miocene Deposits of the Mokrá Plateau (Drahany Upland, Czech Republic) - Impact on Palaeogeography
   Třetihory - poslední moře na našem území
   Die Typuslokalität der Laaer Serie. 17
   Vrchný miocén juhovýchodného okraja Malých Karpát (vrt Ma-1, Bratislava)
   Výsledky systematické revize myctophidů (mimo rod Diaphus) centrální Paratethydy
   Význam hlubokovodních makrouridů ve spodním badenu centrální Paratethydy