Podrobnosti záznamu

Jméno
   Brzobohatý, Rostislav, 1938-
Autor článku
   7. konference o mladším terciéru
   Badenian evolution of the Central Paratethys Sea: paleogeography, climate and eustatic sea-level changes
   A brief look into the past of czechoslovak micropaleontology
   Brno-Královo Pole
   Die Fischfauna des Pannonien
   Die Fischotolithen des Badenien von Gainfarn, Niederösterreich (Mittelmiozän, Wiener Becken)
   Fish otoliths from the Middle Miocene of Kienberg at Mikulov, Czech Republic, Vienna Basin: their paleoenvironmental and paleogeographic significance
   Fish otoliths from the west Carpathian Tertiary and their biostratigraphical significance
   Gobius brevis (Agassiz, 1839), a gobiid fish with otoliths in situ (Pisces, Teleostei) in the Karpatian (Lower Miocene) of the Vienna Basin : dedicated to our friend and colleague Ortwin Schultz for his 65th birthday
   III. mikropaleontologický seminář v Hodoníně
   IV. mikropaleontologický seminář v Hodoníně
   Jubileum Evy Hanzlíkové
   K paleobatymetrii sedimentů středního badenu na labské elevaci
   Karpat - stupeň regionální stratigrafické škály Centrální Paratethydy a jeho problematika
   Lower Badenian fish otoliths of the Styrian and Lavanttal basins, with a revision of Weinfurter´s type material
   Neogene of Moravia
   Einige neue Arten von Knochenfischen (Teleostei, Otolithen) aus dem westkarpatischen Tertiär
   Nosislav
   Nové pohledy na vývoj Karpatu pod flyšovými příkrovy v úseku "střed"
   On the phylomorphogenesis of otoliths of the family Myctophydae (Teleostei)
   Paläobathymetrie der unterbadenischen Vortiefe in Südmähren aufgrund der Otolithenfauna
   Paleoekologické a biostratigrafické zhodnocení foraminiferové fauny a teleosteí (otolity) karpatu ve vrtu Nosislav-3
   Poznámky ke stratigrafii a paleogeografii eggenburgu v jižní části karpatské předhlubně na Moravě
   The red-algal facies of the Lower Badenian limestones of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
   RNDr. Tibor Buday, DrSc.
   Rybí fauna spodnobadenských vápnitých jílů v Brně-Králově poli a její paleogeografický význam
   Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně : 24-34 Ivančice
   Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov
   Stratigraphical range of eggenburgian-badenian Foraminifera in west Carpathians basins
   The Western Carpathians in South Moravia - an outline of the geology
   Za Doc. Dr. Vladimírem Kalabisem
   Za Pavlem Čtyrokým