Podrobnosti záznamu

Jméno
   Buček, A.
Autor monografie
   Biogeografické poměry
   Geobiocenologie II
   Geobiocenologie II. Geobiocenologická typologie krajiny České republiky
   Kleč v horské krajině Hrubého Jeseníku
   Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou
Autor článku
   Biogeografická diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí a její využití v krajinném plánování
   Biom stepí: Severopanonské stepi
   Ekologická síť v krajině
   Geoekologické aspekty tvorby harmonické kulturní krajiny
   Harmonická kulturní krajina venkova
   Harmonická kulturní krajina venkova: sny a realita
   Krajina města Brna
   Krajina moravských stepních trávníků
   Long-term research of natural forests on permanent plots founded by Prof. A. Zlatník in protected areas of Transcarpathia
   Mapování biotopů a územní systémy ekologické stability
   Stručná charakteristika vegetační stupňovitosti ČR
   Trendy dalšího vývoje
   Vegetační stupně
Editor seriálu
    Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou