Podrobnosti záznamu

Jméno
   Buček, J.
Autor článku
   Význam říčních ostrovů pro poznání sukcese v nivní krajině na příkladu nivy řeky Oravy
   Zdroje znečištění ovzduší