Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bubík, Miroslav
Autor monografie
   2nd Report on the progress of work of the CGS expedition in the Eastern Azarbayjan Province during 2nd Field Campaign from the 19th of November to the 17th of Decmeber 2007
   A.10. Pecínov
   A.12.Lužice
   Capacity building of Geological Survey of Iran's staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran. Final report, Geological map Ahar 5466 IV NW, Explanatory notes
   Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, FINAL REPORT, GEOLOGICAL MAP Ghalandar 5467 III SW EXPLANATORY NOTES
   Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, explanatory notes to geohazard maps, area of Ahar and Ghalandar
   Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction
   Geohazard Inventory Map 1:25.000, sheet Ahar
   Geohazard Susceptibility Map 1:25.000, sheet Ahar
   Geological map 1:25 000 Ahar 5466 IV NW (Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25 000 scale of selected map sheetsin the Eastern Azerbayjan Province of Iran)
   geologická mapa - list 25-41 Vsetín
   Geologická minulost a přítomnost Frýdeckomístecka
   Late Cretaceous (Upper Cenomanian - Lower Turonian) transgressive deposits near Kutná Hora and Kolín (central Bohemia, Bohemian Cretaceous Basin)
   Odkrytá geologická mapa České republiky 1: 25 000, 24-411 Jedovnice
   Po stopách geologie a vína Pavlovských vrchů
   Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran
   Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
   Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - jih"
   Vysvětlivky k geologické mapě ČR 1:25 000, list 25-421 Malé Karlovice
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě 1:25000, 25-234 Horní Bečva
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 - list 25-123 Hranice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-142 Valašské Meziříčí
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 25-314 Otrokovice
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 25-124 Starý Jičín
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 34-224 Strážnice a 34-242 Mlýnky
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-412 Velké Karlovice, 25-414 Huslenky
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 25-413 Francova Lhota
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000, list 25-314 Otrokovice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
   Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1: 25 000, list 25-411 Halenkov
   Základní geologická mapa České Republiky 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-342 Brno - jih
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 24-411 Jedovnice
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 24-431 Šlapanice
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, odkrytá geologická mapa 24-342 Brno - jih
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-141 Kelč
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá - Horákov - Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov - Odkrytá geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-412 Velké Karlovice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-414 Huslenky
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-222 Vracov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-223 Hodonín
   Základní geologická mapa České republiky 1:25000 34-242 Mlýnky
   Základní geologická mapa České republiky 1:25000 list Strážnice 34-224
   Základní geologická mapa ČR 1:25000, 25-234 Horní Bečva
   Základní geologická mapa ČR, vysvětlující text mapy 1:25.000 list Kyjov 34-221
   Základní geologická mapa ČR, vysvětlující text mapy 1:25.000 list Vracov 34-222
Autor článku
   Agglutinated foraminifers response to KT boundary event in sub-CCD flysch facies
   Belověžské souvrství hostýnské litofaciální zóny magurského flyše v Hostýnských vrších (25-14 Valašské Meziříčí)
   Benthic foraminifera communities of the Cretaceous-Palaeocene Oceanic Red Beds in the Northern Iran: comparison to the West and East
   Bericht 1995 über biostratigraphische Untersuchungen auf Blatt 57 Neulengbach
   Bericht 1996 über biostratigraphische Untersuchungen auf Blatt 57 Neulengbach
   Bioevents at the Paleocene-Eocene boundary in flysch sediments of the Outer Western Carpathians, Czech Republic
   Bioevents at the Paleocene/Eocene boundary in flysch sediments of the Bílé Karpaty Unit (West Carpathians, Czech Republic)
   Biofacie aglutinovaných foraminifer v magurském flyši na Moravě a jejich vztah k litofacii
   Biostratigraphic correlations and environments in the Cretaceous Oceanic Red Beds of the Flysch Carpathians of Czech Republic
   Biostratigraphy and paleoenvironmental changes on the transition from the Menilite to Krosno lithofacies (Western Carpathians, Czech Republic)
   Biostratigraphy of the Maastrichtian to Paleocene distal flysch sediments of the Rača Unit in the Uzgruň section (Magura group of nappes, Czech Republic)
   Biostratigraphy of the Maastrichtian to Paleocene distal flysch sediments of the Rača Unit in the Uzgruň section (Magura group of nappes, Czech Republic)
   Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD (35-11 Veselí nad Moravou)
   Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD
   Blatnička
   Calcareous nannofossil biostratigraphy in the Upper Maastrichtian in flysch deposits of the Uzgruň KT section (Western Carpathians, Czech Republic)
   Carpathian foraminiferal taxa in the Upper Cretaceous of the southwestern Barents Sea area
   Cretaceous oceanic red beds in the Eastern Pacific Province: Orchard Peak section, California
   Cretaceous oceanic red beds in the Outer Flysch Carpathians of the Czech Republic
   Cretaceous Oceanic Red Beds in the Outer Western Carpathians of Czech Republic
   Cretaceous to Paleogene agglutinated foraminifera of the Bílé Karpaty unit (West Carpathians, Czech Republic)
   Dvě kontrastní oligocenní vulkanické suity tabrízského vulkanického pásu v okolí města Ahar (Írán)
   Eobigenerina, a cosmopolitan deep-water agglutinated foraminifer, and remarks on late Paleozoic to Mesozoic species formerly assigned to Pseudobolivina and Bigenerina
   Eobigenerina, n. gen., a cosmopolitan deep-water agglutinated foraminifer, and remarks on species formerly assigned to the genera Pseudobolivina and Bigenerina
   Eocenní aglutinované foraminifery a nález druhu Sculptobaculites barri ve vrtu Krumvíř 2 na Moravě
   First record of a fossil beetle (Coleoptera, Haliplidae) from the basal Paleocene flysch sediments in the Magura Unit (Outer Western Carpathians, Moravia)
   First record of a fossil beetle (Coleoptera, Haliplidae) from the basal Paleocene flysch sediments in the Magura Unit (Outer Western Carpathians, Moravia)
   Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
   Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
   Foraminifera in the Middle Cambrian of the Barrandian area (Czech Republic)
   Foraminiferová fauna křídových oceánských červených vrstev východopacifické bioprovincie v Kalifornii a její vztahy ke karpatskému flyši
   Foraminiferová fauna oxfordských vápenců na Švédských šancích u Brna
   Foraminifery brněnských písků ve vrtu Černovice TGB-1 : 24-34 Ivančice
   Foraminifery brněnských písků ve vrtu Černovice TGB-1
   Foraminifery podslezské jednotky a autochtonního karpatu z jámy č.4 Dolu Frenštát (25-23, Rožnov pod Radhoštěm)
   Fosfát a pelokarbonát z pelitů podslezské jednotky na stavbě silnice R48 u Frýdku-Místku, Česká republika
   Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera
   Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera
   The fossil record (calcareous nannofossils and foraminifers) in single intervals of the Upper Cretaceous flysch sequence of the West Carpathians, Czechoslovakia
   The fossil record (calcareous nannofossils and foraminifers in single intervals of the Upper Cretaceous flysch sequence of the West Carpathians, Czechoslovakia
   Fossil record of agglutinated foraminifers and testaceans on the territory of the Czech Republic
   Freshwater Ostracoda of the Plio-Pleistocene Kagalg Formation on the Ahar map sheet, Iran
   Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997 (25-14 Valašské Meziříčí)
   Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997
   Geologické etapy, Geologický vývoj na území České republiky, Hlavní události vývoje života na Zemi
   Geologické výsledky dokumentace zářezů na stavbě silnice R48 mezi Rychalticemi a Frýdkem-Místkem
   Geologické výsledky vrtů na minerální vody v oblasti Smraďavky a Kostelce (Magurský flyš) (24-44 Bučovice, 25-23 Zlín)
   Geologické výzkumy v račanské jednotce severně od Otrokovic (25-31 Kroměříž)
   Geology and Stratigraphy of the Carpathian Flysch Belt in Moravia
   Hloubětín - "Bažantnice" quarry
   Hlubokomořské biofacie aglutinovaných foraminifer ve vnějším flyšovém pásmu Karpat
   Hluk - Okluky Brook
   Hluk
   Horniny těšínitové asociace v okolí Valašského Meziříčí
   The ichnological record across the Cretaceous/Tertiary boundary in turbiditic sediments at Uzgruň (Moravia, Czech Republic)
   Ichnologický záznam (vrtavé stopy a bioturbace) jurské transgrese v lomu Hády u Brna
   Ichnology of the Cretaceous Oceanic Red Beds (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
   Iconography to the taxonomic revision of the Cretaceous to Paleogene Recurvoidinae (Foraminiferida) of the Alpine-Carpathian realm
   Integrated microbiostratigraphy in the Maastrichtian to Paleocene distal-flysch sediments of the Uzgruň section (Rača unit, Carpathian flysch, Czech Republic)
   An integrated palaeomagnetic and AMS study of the Tertiary flysch from the Outer Western Carpathians
   Integrovaný mikrobiostratigrafický výzkum hranice křída/terciér na lokalitě Uzgrúň v roce 1998 (25-24 Turzovka)
   Integrovaný mikrobiostratigrafický výzkum hranice křída/terciér na lokalitě Uzgruň v roce 1998
   Izotopy kyslíku a uhlíku vápnitých sedimentů kelčského vývoje slezské jednotky
   Javorník
   Jsou v příkrovech karpatského flyše fosilní podmořské sesuvy? Předběžné závěry terénních pozorování v podslezské jednotce
   Karbonátové konkrece Moravskoslezských Beskyd (Česká republika)
   Klentnice
   Kosov Quarry
   Kosov Quarry
   Krytenky (Testacea: Rhizopoda) z recentních sedimentů brněnské přehrady (24-32 Brno)
   Late Cretaceous Uvigerinammina jankoi linneagein the Carpathian Flysch
   Levín
   Litohlavy Reservoir
   Litohlavy Resorvoir
   Louka
   Lower Miocene of the Pouzdřany Unit, the West Carpathian Flysch Belt, Southern Moravia
   Luhačovice - Aloiska spring
   Lužice ("Luschitz")
   Magnetic Anisotropy of the Silesian Nappe (Western Outer Carpathians)
   The Mendel Formation: Evidence for Late Miocene climatic cyclicity at the northern tip of the Antarctic Peninsula
   Microfossil changes near the onset of the Krosno lithofacies in the Carpathian Flysch, South Moravia
   Middle Miocene marsh agglutinated foraminifer fauna from the Vienna Basin
   Mikropaleontologie a rybí fauna podrohovcových vrstev u Litenčic
   Miocénní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny SAKO a. s. v Brně-Líšni
   Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno)
   Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno)
   Miocénní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny Sako a.s. v Brně - Líšni
   Miocenní výplň Žabovřeské kotliny ve světle nových poznatků z vrtu Žabovřesky HV-100 (24-32, Brno)
   Nález druhu Cetorhinus parvus (Elasmobranchii) ve chvalčovských vrstvách předmagurské jednotky na Moravě (25-14, Valašské Meziříčí)
   Nález foraminifer v ordoviku Barrandienu (12-41 Beroun)
   Nález svrchního albu v magurském příkrovu Hostýnských vrchů (25-43 Bystřice pod Hostýnem)
   Nappe tectonics and source areas of the Magura Flysch
   Nappe tectonics and source areas of the Magura flysch
   Nejmladší foraminiferová společenstva frýdeckého souvrství (paleocén-nejnižší eocén)
   Některé méně známé a nové druhy aglutinovaných foraminifer v karpatském flyši
   Některé stratigraficky významné druhy aglutinovaných foraminifer nově zjištěné v křídě magurského flyše na Moravě
   Některé význačné i málo známé vápnité bentické foraminifery eocénu z vrtů MND na jižní Moravě
   Nesyt
   New Lithostratigraphy of the Hluk Development of the Bílé Karpaty unit
   New observations on the type specimens of Recurvoidinae (Foraminifera) described by Hanzlíková (1966, 1972 and 1973)
   New observations on the type specimens of Recurvoidinae (Foraminiferida) described by Hanzlikova (1966, 1972 and 1973)
   A new vent-related foraminifer from the lower Toarcian black claystone of the Tatra Mountains, Poland
   Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm
   Nové a málo známé aglutinované foraminifery z paleogénu jižní Moravy
   Nové nálezy aglutinovaných foraminifer v ordoviku Barrandienu (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun)
   Nové poznatky o ždánické jednotce na listu 34-221 Kyjov získané během sezóny 1999 (34-22 Hodonín)
   Nové poznatky o ždánické jednotce na listu 34-221 Kyjov získané během sezóny 1999
   Nové stratigrafické výzkumy ve svrchní křídě zdounecké jednotky
   Nové výsledky mikropaleontologického studia miocénu v Brně-Líšni (24-41 Vyškov)
   Nový nález makrofauny v godulském souvrství slezské jednotky (26-11 Jablunkov)
   Nový nález terciérních sedimentů u Českých Libchav na Ústeckoorlicku
   Nový výskyt antoníneckého souvrství u Kozojídek (bělokarpatská jednotka)
   O historické průzkumné štole v Mariánském údolí v Brně-Líšni
   O miocénu z vrtů na trase vodovodního přivaděče Vír-Brno (24-34 Ivančice, 24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
   O nálezu karpatu (miocén) a dalších výsledcích vrtu Slatinky MH-10 (24-24 Prostějov)
   O ráztockých vrstvách račanské jednotky na listu 25-314 Otrokovice (25-31 Kroměříž)
   O ráztockých vrstvách račanské jednotky na listu 25-314 Otrokovice
   The occurrence of the Early Cenomanian at southern Moravia (Czech Republic)
   Ohlédnutí za 4. a 5. zasedáním o aglutinovaných foraminiferách IWAF (International Workshop on Agglutinated Foraminifera)
   Oligocene flora of the Šitbořice Member and geology at Bystřice nad Olší (NE Morava)
   Paleomagnetic indication for possible CCW rotation of the Bohemian Massif with respect of the rest of stable Europe during Miocene
   Paleostress analysis of a gigantic gravitational mass movement in active tectonic setting: The Qoshadagh slope failure, Ahar, NW Iran
   Pecínov
   Plakoidní šupiny žraloků (Elasmobranchii) z vnějšího flyše a předhlubně Karpat a jejich paleoekologický význam
   Praha-Vokovice - "Na Salátce"
   Předběžná zpráva o foraminiferách štramberských vápenců
   Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna - Otnice (24-43 Šlapanice)
   Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna - Otnice (24-43 Šlapanice)
   Předběžné výsledky posledních stratigrafických výzkumů tzv. "Gault-flyše" račanské jednotky na Moravě (25-24 Turzovka)
   Předběžné výsledky posledních stratigrafických výzkumů tzv. Gault-flyše račanské jednotky na Moravě
   Předběžné výsledky sedimentologického studia přehradních sedimentů nádrží Horní Bečva (Beskydy) a Pastviny (Orlické hory) (14-14 Žamberk, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
   Předběžné výsledky stratigrafického výzkumu jury na Hádech u Brna
   Předběžné výsledky stratigrafického výzkumu jury v Olomučanech
   Předběžné výsledky studia foraminifer beskydské křídy z vrtů Vlčovice - J1, J2, J3, J4 (25-21 Nový Jičín)
   Předběžné výsledky studia foraminifer z křídových červených vrstev rumunských Východních Karpat
   Předběžné zhodnocení sedimentologického studia přehradních sedimentů nádrží Horní Bečva a Pastviny
   Přínos vrtu Velké Pavlovice-2 k poznání tektogeneze ždánické jednotky (34-21 Hustopeče)
   Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
   Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
   Quarternary freshwater ostracode fauna from Krumvíř (Czech Republic)
   Radějov - Mandát Creek
   Rectoprotomarssonella n.gen., a new agglutinated foraminiferal genus from the Upper Cretaceous of the Carpathian Flysch
   Recurvoides born of hell: a foraminiferal assemblage from the Toarcian black shales associated with the hydrothermal vent (Tatra Mountains, Western Tethys)
   Remarks on the type locality and current status of the foraminiferal species Rzehakina epigona (Rzehak, 1895)
   Remarks on the type locality and current status of the foraminiferal species Rzehakina epigona (Rzehak, 1895)
   RNDr. Zdeněk Stráník, DrSc. osmdesátiletý
   The role of en bloc rotations and oroclinal bending in shaping the Western Outer Carpathians based on paleomagnetic and magnetic anisotropy observations
   Sedimentary and fossil record of Albian - Cenomanian estuary near Blansko and its comparism with transgressive Cenomanian sediments in central Bohemian (Czech Republic)
   Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně
   Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně
   Sedimenty miocénu a kvartéru odkryté v zemníku u Sudoměřic
   Sedimenty pouzdřanské jednotky ve vrtu HV-1 v Dolních Věstonicích
   "Skalka" u Heršpic
   Stratigrafie křídových pestrých oceánských vrstev karpatského flyše na Moravě
   Stratigrafie svrchnokřídových pestrých vrstev české části vnějších Západních Karpat
   Stratigraphy of Cretaceous sediments of the Magura Group of nappes in Moravia (Czech Republic)
   Stratigraphy of Cretaceous sediments of the Magura Group of Nappes in Moravia (Czech Republic)
   Strukturní interpretace vmístění svrchnokřídových sedimentů do svrchnojurských vápenců skalní stěny Martinka (Pavlovské vrchy)
   Střední eocén v račanské jednotce u hájenky Baraní (25-24 Turzovka)
   Svrchnokřídová výplň klastických žil v ernstbrunnských vápencích Pavlovských vrchů
   Svrchnokřídové stáří konglomerátů od Starého Jičína (25-12 Hranice na Moravě)
   Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1998
   Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1998
   Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1999
   Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1999
   Testate amoebae and foraminifera (Protozoa) from the salt-meadow habitats in southern Moravia (Czech Republic)
   A Tribute to Prof. Anton Rzehak and the first micropalaeontological analysis in the Magura Flysch
   The Upper Cretaceous in South Moravia
   Variegated beds from Blatnička in the Bílé Karpaty Unit: Results from the test trenches
   Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic
   Vinice near Jince
   Vrapice
   Výchozy slezské jednotky na dně vypuštěné nádrže Horní Bečva (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
   Výskyt malachitu v pestrých jílovcích bělokarpatské jednotky u Radějova (35-13 Myjava)
   Výskyt malachitu v pestrých jílovcích bělokarpatské jednotky u Radějova (35-13 Myjava)
   Výskyt rodu Eratidus (Foraminifera) v eocénu moravského flyše
   Výskyty svrchnokřídového pálavského souvrství v příležitostných odkryvech ve městě Mikulov (34-14, Mikulov)
   Výsledky geologického mapování nejjižnějších výběžků račanské jednotky na listu 34-222 Vracov (34-22 Hodonín)
   Výsledky geologického mapování nejjižnějších výběžků račanské jednotky na listu 34-222 Vracov
   Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva
   Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva
   Výsledky mikropaleontologického studia vrtů vyhloubených v rámci výzkumu sesuvů v magurském flyši
   Výsledky revize senonských foraminifer ze zóny Čejč-Zaječí ždánick jednotky (34-21 Hustopeče)
   Výsledky taxonomického výzkumu podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1997
   Výsledky vrtu BJ-321 v Luhačovicích (25-34, Luhačovice)
   Výsledky výzkumu hranice křída/terciér v magurském flyši u Uzgrúně (25-24 Turzovka)
   Výsledky výzkumu hranice křída/terciér v magurském flyši u Uzgruně
   Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000 (25-24 Turzovka)
   Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000
   Výzkum změn oceánské bioty na hranici křída/terciér na lokalitě Uzgruň v magurském flyši na Moravě
   Význačné geologické lokality bělokarpatské jednotky magurského flyše
   Vztah biofacií hlubokomořských aglutinovaných foraminifer a litofacií v magurském flyši Západních Karpat na Moravě
   What is Rothina silesica? A taxonomic revision of the genus Rothina (Foraminifera)
   Zahořany
   Zdounky
   Získávání vápnitých mikrofosílií z tvrdých vápenců a slínovců metodou horké acetolýzy
   Zpráva o geologickém mapování v račanské a bystrické jednotce magurského flyše na listu Púchov (moravská část) (25-43 Púchov)
   Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998 (34-22 Hodonín)
   Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998