Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bubík, Miroslav, 1962-
Autor článku
   Biostratigraphy and paleoenvironmental changes on the transition from the Menilite to Krosno lithofacies (Western Carpathians, Czech Republic)
   Depositional environments and biostratigraphy of the lower part of Rača Unit Paleogene (Magura Nappe, Outer Carpathians, Eastern Slovakia)
   Eocenní aglutinované foraminifery a nález druhu Sculptobaculites barri ve vrtu Krumvíř 2 na Moravě : (34-21 Hustopeče)
   First paleomagnetic results from the Oligocene sediments of the Silesian Nappe, Western Outer Carpathians
   Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
   Foraminiferová fauna křídových oceánských červených vrstev východopacifické bioprovincie v Kalifornii a její vztahy ke karpatskému flyši
   Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera : 34-21 Hustopeče
   The ichnological record across the Cretaceous/Tertiary boundary in turbiditic sediments at Uzgruň (Moravia, Czech Republic)
   Ichnology of the Cretaceous Oceanic Red Beds (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
   Magnetic anisotropy of the Silesian nappe (Western Outer Carpathians)
   Mikropaleontologie a rybí fauna podrohovcových vrstev u Litenčic : 24-42 Kojetín
   Miocenní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno) : 24-34 Ivančice
   Miocenní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny SAKO a.s. v Brně-Líšni : 24-43 Šlapanice
   Některé méně známé a nové druhy aglutinovaných foraminifer v karpatském flyši : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-12 Hranice
   Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
   Předběžné výsledky studia foraminifer z křídových červených vrstev rumunských Východních Karpat
   Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
   Quaternary freshwater ostracode fauna from Krumvíř (Czech Republic)
   Rectoprotomarssonella n. gen., a new agglutinated foraminiferal genus from the Upper Cretaceous of the Carpathian Flysch
   Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně : 24-34 Ivančice
   Sedimenty miocénu a kvartéru odkryté v zemníku u Sudoměřic : 34-22 Hodonín
   Soutěska, Pavlovské vrchy Hills
   Stratigrafie křídových pestrých oceánských vrstev karpatského flyše na Moravě : 25-14 Valašské Meziříčí
   Stratigrafie svrchnokřídových pestrých vrstev české části vnějších Západních Karpat
   Svrchnokřídová výplň klastických žil v ernstbrunských vápencích Pavlovských vrchů : 34-142 Mikulov
   Testate amoebae and foraminifera (Protozoa) from the salt meadow habitats in southern Moravia (Czech Republic)
   Turold quarry
   Uherčice
   Variegated beds from Blatnička in the Bílé Karpaty Unit: Results from the test trenches
   Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic : 25-12 Hranice
   Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
   Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
   Výsledky mikropaleontologického studia vrtů vyhloubených v rámci výzkumu sesuvů v magurském flyši : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 25-43 Púchov