Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bucha, Václav, 1928-
Autor článku
   Causes of glacial periods relations between the intensity of corpuscular radiation and the fundamental types of atmospheric circulation
   Causes of glaciation periods and of sudden cooling in the present
   Geofyzikální model litosféry
   Geomagnetic activity and the global temperature
   Model reliéfu krystalinika v podloží jednotek východní Moravy
   Paleomagnetic timing of the tertiary of the north Bohemian bown-coal basin
   Possible causes of geophysical anomalies in the czechoslovakian Carpathians
   Využití geomagnetických a seizmických dat pro zjišťování hloubky krystalinika v oblasti jihovýchodní Moravy
   World plate tectonics since the Cambrian
   Zemské magnetické pole v současnosti a v minulosti