Podrobnosti záznamu

Jméno
   Buchtele, Jaroslav
Autor monografie
   Chemie uhlí a jeho využití
   Co processing of coal with waste plastics
   Hodnocení vzorků uhlí z dolu Bílina
   Kapalné produkty a stopové prvky při zpracování odpadních plastů kopyrolýzou s uhlím
   Kopyrolýza černého uhlí OKR s odpadními plasty na makrolaboratorní pyrolýzní jednotce
   Technologie plynných paliv
   Uhlí - zdroje, procesy, užití
   Utilization of Coal Trends Towards Dewelopment
   Vývojové trendy užití uhlí
Autor článku
   1H a 13C NMR spektroskopie kapalných produktů kopyrolýzy černého uhlí a odpadních makromolekulárních látek
   Action of a inertinite on a coal and coke porous texture
   Adsorbente aus Braunkohlen
   Badanie struktury smól z wegla kamienego i brunatnego za pomoca spektroskopii lH i 13C FT HR NMR
   Budoucnost výroby koksu v ČR: 2-produktové koksovací jednotky nebo přímá redukce rud
   Chemical and Physical Changes of Coal Maceral Groups during the Heating Process
   Chemical structure of maceral fractions of coal
   Chemical Structure of Maceral Fractions of Coal
   Chemical structure of maceral groups of coal
   Co-porolysis of coal with waste materials
   Co-pyrolysis coal/waste tyres
   Co-pyrolysis of Brown Coal with Waste Plastics
   Co-pyrolysis of Brown Coal with Waste Plastics
   Co-Pyrolysis of Coal and Polymeric Materials
   Co-pyrolysis of coal with organic solids
   Co-Pyrolysis of Coal with Organic Solids. Abstract
   Co-pyrolysis of coal with organic wastes
   Co-pyrolysis of coal with waste polymers
   Coals from the Ostrava - Karviná Mining District /OKD/ and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 1. Characterization of the Organic Matter in a Set of Seam Samples
   Coals from the Ostrava - Karviná Mining District /OKD/ and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 3. Processes of Carbonization, Liquefaction and Gasification
   Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 1, Characterization of the Organic Matter in a Set of Seam Samples of OKD Coals
   Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 3, Processes of Carbonization, Liquefaction and Gasification
   Coliquefaction of waste plastics with coal
   The comparative characteristics of co-pyrolysis coal/waste tires and coal/waste plastics
   Comparative co-pyrolysis coal/waste plastics
   The Czechoslovak Coal Base and Possibilities for Its Utilization
   Čína 2000-2050: uhlí rozhodujícím primárním energetickým zdrojem
   Degradation process of coal pyrolysis products during moulding of castings from graphitizing alloys
   Determination of the Etheric Oxygen in Maceral Fractions of High Rank Coals
   Determination of the Etheric Oxygen in Maceral Fractions of High Rank Coals
   Ecologically acceptable utilisation of domestic coal resource
   Ecologically Acceptable Utilisation of Domestic Coal Resources
   Ekologicky přijatelné využití černého uhlí
   Ekologicky přijatelné využití domácích uhelných zdrojů
   Environmental Impact of Coal Utilisation Technologies
   Environmentally acceptable utilization of hard coal
   Formation of lustrous carbon by two-stage pyrolysis of coal
   Formation of lustrous carbon by two-stage pyrolysis of coal
   Formation of pyrolytic carbon from coal carbonaceous additives in the process of the foundry mould exposure to heat
   Forms of pyrolytic carbon ensuing on thermal degradation of coal and carbonaceous additives
   The function of migrating carbon in the process of formation of the casting
   Growth, Structure and Properties of Pyrolytic Carbon in Moulding Mixtures
   Hladkost povrchu odlitků a vliv uhlíkatých komponent ve formovací směsi
   ICCS 97. Poznámky na okraj 9. mezinárodní konference o uhlí
   Investigation of Brown and Black Coal Tars Structure by means of 1H and 13C FT HR NMR Spectroscopy
   Investigation of Brown and Black Coal Tars Structure by Means of 1H and 13C FT HR NMR Spectroscopy
   Je černé uhlí perspektivní surovina?
   Kopyrolýza uhlí s odpadními plasty: výtěžky a vlastnosti produktů
   Laboratory Preparation of Sorbents from Chars
   Lesklý uhlík - představa a skutečnost
   Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 1. Obecný trend: Přesun výroby elektřiny z uhelných elektráren do jaderných zdrojů a pozvolný nárůst výroby tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
   Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 2. Perspektivní řešení: zplyňování uhlí, koprocesing uhlí a uhlíkatých odpadů, syntéza pohonných paliv, záchyt a ukládání oxidu uhličitého
   Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 3. Univerzální řešení: zplyňování uhlí a uhlíkatých odpadů
   Mechanical properties of sorbents from brown coals
   Migrace uhlíku v bentonitové formě
   Model Laboratory Unit for the Preparation of Chars
   Modelová laboratorní jednotka pro pyrolýzu tuhých paliv a organických odpadů
   Morphology and formation of pyrolytic carbon in moulding mixtures
   New Techniques for the Production of Chars and Sorbents from Coal
   Obnovitelné zdroje energie a fosilní paliva - etapa soužití
   Organické odpady a průmyslové technologie jejich koprocesingu s uhlím
   Oxygen in the maceral groups of Czech bituminous coals
   Oxygen in the maceral groups of Czech bituminous coals
   Perspektivy využití černého uhlí v České republice
   Possibilities of cokes from copyrolysis with organic waste utilization
   Possibilities of cokes from copyrolysis with organic waste utilization
   Possibilities of production of smokeless fuel via carbonization of Czech coals
   The Possibilities of Production of Smokeless Fuel via Carbonization of Czech Coals. Abstract
   Proces pyrolýzy uhlíkatých přísad v bentonitových směsích
   Properties of Sorbents from Brown Coal
   Properties of sorbents from brown coals
   Pyrolysis of Coal and Additives as a Source of Lustrous Carbon in the Foundry Mould
   Pyrolýza uhlíkatých přísad formovacích směsí na laboratorním modelu
   Rozlišení struktury forem pyrolýzního uhlíku pomocí rtg-difrakce
   Stanovení etherického kyslíku v heterogenních materiálech infračervenou spektrometrií s Fourierovou transformací
   Structural study of Ostrava-Karviná bituminous coals
   Structural study of Ostrava-Karviná bituminous coals
   Structure of maceral fractions of czech bituminous coals
   Structure of Maceral Fractions of Czech Bituminous Coals
   Struktura macerálových frakcí českých černých uhlí
   Struktura pyrolýzního uhlíku ve slévárenských formách
   Synergetic Effect of Chemical Structure and Maceral Composition of Hard Coals on their Technological Properties
   Thermophysical Properties of Hard Coals and the Relations to Coal Rank, Chemical Structure and Porous Texture
   Treatment of waste plastics with coal
   Tuhá bezdýmná paliva v ČR
   Two stage pyrolysis of carbonaceous materials and the smoothness of castings from graphitizing alloys
   Uhelné sorbenty - jejich příprava a použití
   Use of Coke from Co-carbonization of Coal with Mixed Plastic Wastes
   Use of Cokes from Co-carbonization of Coal with Mixed Plastic Wastes
   Utilization of coal in the Czech Republic, review/overlook
   Utilization of solid biomass waste through co-pyrolysis with coal
   Vplyv zrnitosti a macerálového zloženia uhlia na výťažok lesklého uhlíka pri procese termickej degradácie
   Využití odpadních plastů ko-pyrolýzou s uhlím
   Zdroj hodnotných materiálů - kopyrolýza uhlí s plasty