Podrobnosti záznamu

Jméno
   Buchtele, Josef, 1936-
Autor článku
   Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část I, Ovlivnění hydrologického cyklu Bíliny
   Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část II, Varianty zatápění zbytkové jámy
   Hydroekologický výzkum ÚH AV ČR v Jizerských horách
   K poznatkům z dlouhodobých řad sledování povodňového režimu v povodí Vltavské kaskády
   Kolísání a tendence v režimu odtoků povodí českého Labe
   Modelování srážko-odtokového procesu pro potřeby předpovědí
   Vliv klimatické variability a antropogenní činnosti na podzemní odtok
   Vliv vegetační pokrývky na režim odtoku povrchové a podzemní vody
   Water regime changes due to deforestation induced in Czech Republic