Podrobnosti záznamu

Jméno
   Budil, Petr
Autor monografie
   2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti 21.9. - 25.9.2011 Sborník abstrakt
   The 5th Conference on Trilobites and their relatives, 1st July - 4th July 2012, Prague, Czech Republic ABSTRACTS
   The 5th Conference on Trilobites and their relatives, 1st July - 4th July 2012, Prague, Czech Republic EXCURSION GUIDE
   The 5th Conference on Trilobites and their relatives, 1st July - 4th July 2012, Prague, Czech Republic MID-CONFERENCE FIELD TRIP GUIDE
   12. geologická exkurze 'Silur a devon Barrandovských skal a Přídolí'
   The 15th Field Conference of the Cambrian Stage Subdivision Working Group. International Subcommission on Cambrian Stratigraphy 4-11 June 2010. Abstracts and Excursion Guide
   The 15th Field Conference of the Cambrian Stage Subdivision Working Group, International Subcommission on Cambrian Stratigraphy
   Bohemian and Moravian trilobites and their relatives
   Current Catalogue of figured types and specimens in the Palaeontological collections of the Czech Geological Survey, Volume 1 1960-2011
   Datové zdroje a metainformační systém ČGS
   Datové zdroje a metainformační systém ČGS, Roční zpráva o řešení interního projektu ČGS 340500 v roce 2008
   Datové zdroje a metainformační systém ČGS, roční zpráva o řešení projektu 3405
   Geological mapping at a scale of 1:50 000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area),2005/2006 annual report
   Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2005/2006, Annual Report
   Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2006, Field Season Report
   Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50)
   Lower Palaeozoic of the Barrandian area
   Metodika preparace minerálů a fosílií za použití 'Airabrasive unit'
   Nástroj pro výběr hodnot z číselníků
   On-line aplikace pro elektronickou evidenci paleontologických sbírek
   Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí
   Podpora přístupu a zkvalitňování informací datových zdrojů a metainformačního systému ČGS při zajišťování výkonu státní geologické služby podle ustanovení § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
   Silur a devon Prokopského údolí
   Stop E1-6: Ludlow and early Přídolí succession at Mušlovka Quarry near Řeporyje; early Ludfordian radiation and the effect of the Ludfordian extinction events in the shallow-water carbonate succession
   Stop E1-7: Lochkovian-Pragian boundary at Kosoř - V Sudech (Černá rokle gorge)
   Trace fossils in the collections of the Czech Republic (with emphasis on type material)
   Trilobiti - raci z kamene. Pocta českým skalníkům
   Tvorba informačního systému České geologické služby - revize a paleontologické zpracování vybraných starších fondů ze sbírek ČGS
   Tvorba informačního systému České geologické služby-revize a paleontologické zpracování vybraných starších fondů ze sbírek ČGS
   Údolím Kačáku (Loděnice) napříč Českým krasem
   Virtuální muzeum ČGS II - nová on-line aplikace
   Zpráva o výsledcích geologického průzkumu. Tunel Praha-Beroun
Autor článku
   200 years of trilobite research in the Czech Republic
   230 Years of Trilobite Research in the Czech Republic
   Arthropod fauna of the Šárka Formation in a temporary exposure at Praha - Červený vrch (Ordovician, Barrandian area, Czech Republic).
   Arthrorhachis Hawle & Corda, 1984 (Agnostida) in the Prague Basin (Barrandian area, Czech Republic) revisited
   Association of body-fossils and ichnofossils from the Letná Formation (Ordovician, Berounian) in the north-eastern part of the Prague Basin, Czech Republic
   Cambrian and Ordovician Fossil-Lagerstätten in the Barrandian area
   Changes in gathering and presentation of the data from the palaeontological collections: The case study of the Czech Geological Survey
   Complete, early holaspid specimen of Metascutellum pustulatum (Trilobita) from the Dvorce-Prokop limestone (Lower Devonian)
   A contribution to the study of the Lower Palaeozoic assemblages of the Mongolian Altai
   Czech Republic
   Dalmanitoid and acastoid trilobites and their evolution in the Prague Basin (Czech Republic)
   Dalmanitoid and acastoid trilobites and their evolution in the Prague Basin (Czech Republic)
   Dalmanitoidean and acastoidean trilobites as indicators of faunal exchanges between the Prague Basin, Czech Republic, and other regions
   Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (svrchní ordovik, beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most)
   Dočasný výchoz zahořanského souvrství v Praze - Vysočanech a jeho význam pro pochopení faciálního vývoje svrchního ordoviku v severovýchodní části pražské pánve
   Dva unikátní střednoordovičtí trilobiti z pražské pánve
   The early Middle Devonian Choteč Event in the Barrandian area (Czech Republic): New insight from a phytoplankton bloom
   Early Middle Devonian (Eifelian) phytoplankton bloom associated with the Basal Chotec Event in the Barrandian area (Czech Republic)
   Edrioasteroids attached to Selenopeltis revisited
   Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
   Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
   Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
   Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze
   Evidence of lethal durophagous predation in Cambrian conocoryphid trilobites from the Barrandian area (Czech Republic)
   Evolution of the Early Permian volcanic-plutonic complex in the western part of the Permian Gobi-Altay Rift (Khar Argalant Mts., SW Mongolia)
   Examples of important geological localities from the Sudety area (Czech Republic)
   Excursion E1: Lower Palaeozoic of the Barrandian
   Exoskeletal architecture, hypostomal morphology and mode of life of Silurian and Lower Devonian dalmanitid trilobites
   Exoskeletal configurations of Cambrian and Ordovician agnostids: Examples from the Barrandian area of Czech Republic
   Exoskeletal configurations of Cambrian and Ordovician agnostids: Examples from the Barrandian area of Czech Republic
   Exoskeletal structures and ultrastructures in Lower Devonian dalmanitid trilobites of the Prague Basin (Czech Republic)
   Exoskeletal structures in Ordovician trilobites of the Prague Basin (Czech Republic)
   Exoskeletal structures in Ordovician trilobites of the Prague Basin (Czech Republic)
   Exuviation of the genus Placoparia Hawle et Corda, 1847 (Trilobita, Czech Republic, Prague Basin, Ordovician)
   Fauna bohdaleckého souvrství (ordovik, stupeň katian) z dočasného odkryvu v Praze-Michli
   Fauna bohdaleckého souvrství z dočasného odkryvu v Praze 4
   Faunal associations of the Sarka Formation (Middle Ordovician, Darriwilian, Prague Basin, Czech Republic)
   Faunal associations of the Šárka Formation (Middle Ordovician, Darriwilian,Prague Basin, Czech Republic)
   Feeding Strategies of Trilobites Occurring in the Kraluv Dvur Formation (Upper Ordovician, Prague Basin, Czech Republic)
   Fossil assemblages from the Middle Ordovician Šárka Formation at Praha - Červený vrch (Prague Basin, Barrandian area)
   Fossil assemblages from the Middle Ordovician Šárka Formation at Praha ? Červený vrch (Prague Basin, Barrandian area)
   Fossilised guts in trilobites from the Upper Ordovician Letná Formation (Prague Basin, Czech Republic)
   Gathering and presentation of the data from palaeontological collections: the case study of the Czech Geological Survey
   Geoconservation in the Czech republic
   Geologické etapy, Geologický vývoj na území České republiky, Hlavní události vývoje života na Zemi
   Geologický a botanický význam přírodní památky Branické skály (Praha) a její současný stav
   Ichnofosílie Rusophycus cf. cryptolithi Osgold, 1970 - stopa trilobita Deanaspis goldfussi (Barrande, 1846) z letenského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu)
   In situ feeding trilobites and hyolithids: their responsibility for Cambrian substrate revolution
   Intraspecific variability in two Devonian trilobites from the Barrandian area: Pedinopariops insequens(Chlupáč, 1977) and Prokops prokopi (Chlupáč, 1971); surprising bimodalities
   Jaroslav Kraft died
   Jaroslav Kraft died
   Juvenile phacopid trilobites from the Prague Basin (Czech Republic)
   Juvenile phacopid trilobites of the Prague Basin (Barrandian area, Czech Republic)
   Kainops chlupaci sp. n. from the Lower Devonian (Zlichovian Stage) from the Barrandian area (Czech Republic)
   Křídové sedimenty východní části Mongolského Altaje
   Long-legged lobopodian from Cambrian of the Barrandian area, Czech Republic
   Lower and early Middle Ordovician trilobite associations of the Prague Basin (Perunica, Czech Republic)
   Lower and early Middle Ordovician trilobite associations of the Prague Basin (Perunica, Czech Republic)
   Lower and Middle Ordovician trilobite associations of Perunica: from shoreface endemicicty to offshore uniformity (Prague Basin, Czech Republic).
   Lower and Middle Ordovician trilobite associations of Perunica: From shoreface endemicity to offshore uniformity (Prague Basin, Czech Republic)
   Lower and Middle Ordovician trilobite communities of the Prague Basin (Barrandian area, Czech Republic)
   Lower Devonian dalmanitid trilobites of the Prague Basin (Czech Republic)
   Lower Devonian dalmanitid trilobites of the Prague Basin (Czech Republic)
   Malformed agnostids from the Middle Cambrian Jince Formation of the Příbram-Jince Basin, Czech Republic
   Malformed agnostids from the Middle Cambrian Jince Formation of the Příbram-Jince Basin, Czech Republic
   A Middle Devonian Radiolarian fauna from the Chotec limestone (Eifelian) of the Prague Basin (Barrandian, Czech Republic)
   Middle ordovician at Praha-Červený hill (Barrandian area, Czech republic)
   The Middle Ordovician in the NW part of Prague: Results of a new excavation at Praha-Vokovice (Barrandian area, Prague Basin)
   Mikroskopické struktury exoskeletonu ordovických trilobitů pražské pánve
   Moulting in Ordovician dalmanitoid and acastoid trilobites of the Prague Basin. Preliminary observations
   Moulting in the Ordovician dalmanitid and acastid trilobites of the Prague Basin (Czech Republic)
   Několik poznámek k funkční morfologii remopleuridních a ellipsotaphridních trilobitů pražské pánve
   Několik poznámek k funkční morfologii remopleuridních a ellipsotaphridních trilobitů pražské pánve
   Několik poznámek k funkční morfologii trinucleidních trilobitů
   New post-Cambrian trilobite associations from Mongolia
   New post-Cambrian trilobite associations of the Mongolia
   Nová fauna z bohdaleckého souvrsví v Praze-Vysočanech
   Nová fauna z bohdaleckého souvrsví v Praze-Vysočanech
   Nové poznatky o edrioasteroidech přisedlých k exoskeletonům trilobitů rodu Selenopeltis
   Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
   Nový výchoz dobrotivského souvrství v Praze-Vokovicích (střední ordovik)
   An occurrence of Ceratiocaris papilio Salter in Murvhison, 1959 (Crustacea, Phyllocarida) in the lower Ludfordian (Silurian) of the Prague Basin (Czech Republic)
   Ochrana globálních stratotypů v oblasti Barrandienu
   Odešel Dr. Pavel Doubek
   Ordovician trilobite genus Hungioides Kobayashi, 1936
   Ordovician trilobite genus Hungioides Kobayashi, 1936
   PC generované 3-D modelování v paleontologii - výhody nové metodiky
   PC generované 3-D modelování v paleontologii - výhody nové metodiky
   Phacopid trilobites accross the Lochkovian/Pragian, Pragian/Emsian, Zlíchovian/Dalejan, Emsian/Eifelian and Eifelian/Givetian boundaries in the Prague Basin (Barrandian area, Czech Republic)
   Phacopid trilobites accross the Zlíchovian/Dalejan, Emsian/Eifelian and Eifelian/Givetian boundaries in the Prague Basin (Barrandian area, Czech Republic)
   Position of trilobites in Cambrian ecosystem: Preliminary remarks from the Barrandian region (Czechia)
   Position of trilobites in Cambrian ecosystem: preliminary remarks from the Barrandian region (Czechia)
   Possible remains of the digestive system in Ordovician trilobites of the Prague basin (Barrandian area, Czech Republic)
   Postprotaspid ontogeny of the trilobite Sao hirsuta Barrande, 1846: a morphometric approach
   Practical notes and hints in the fossil preparation
   Prasinophyte bloom and intense micritization as evidence for enhanced nutrient load during Basal Choteč Event-preliminary report
   Pravděpodobně nejstarší dochovaný popsaný exemplář trilobita z území České republiky
   Preliminary report on Arthrorhachis Hawle and Corda, 1847 (Agnostida) in the Prague basin (Barrandian area, Czech Republic)
   Preliminary report on articulated juvenile phacopid trilobites in the Prague Basin (Czech Republic)
   Preliminary report on articulated juvenile phacopid trilobites in the Prague Basin (Czech Republic)
   The presently best-preserved specimen of Lower Devonian dalmanitid trilobite of the Prague Basin (Czech Republic) with articulated hypostome
   Preservation of the digestive structures in Harpides (Trilobita) from the Lower Ordovician of the Barrandian area (Czech Republic)
   Prof. Ivo Chlupáč DrSc. (1931-2002)
   Provenance and early diagenetic processes of the Ordovician Šárka Formation at Praha - Červený vrch Hill (Barrandian, Czech Republic)
   První celostátní zasedání národní sekce Evropské asociace pro ochranu geologického dědictví ProGEO
   Předběžná zpráva o faunistických asociacích sasko-durynského nejvyššího spodního a středního ordoviku
   Předběžná zpráva o faunistických asociacích sasko-durynského nejvyššího spodního a středního ordoviku
   Příležitostný výchoz zahořanského souvrství (ordovik, stupeň beroun) v Praze-Hloubětíně
   Pyritizovaná fosilní fauna v motolském souvrství (wenlock) z lomu Kosov u Berouna
   Questionable syntypes of Asaphus hausmanni Brongniart, 1822 (Trilobita, Lower Devonian) in the collections of the Muséum National D´Histoire Naturelle, Paris
   Rediscovery of probably the oldest described trilobite specimen from the Barrandian area (Czech Republic)
   Remarks on the palaeoecology of selected Ordovician trilobites in the Prague Basin, Czech Republic
   A review of the stratigraphic distribution of the family Dalmanitidae Vodges, 1880 in the Ordovician of the Prague Basin (Barrandian, central Bohemia)
   Revision and digitisation of the Scháry collection in the Museum of Comparative Zoology (Harvard University)
   Revize trilobitů nadčeledi Dalmanitoidea z českého ordoviku, siluru a devonu
   Some comments on the genus Ormathops Delo from the Bohemian Ordovician
   Supposed cryptic behavior of Middle Ordovician Harpetid Trilobites in the Prague Basin (Czech Republic)
   The system of conservation and popularization of geological heritage in the Czech Republic
   Trilobite associations of the Králův Dvůr Formation (Czech Republic, Prague Basin)
   Trilobite Associations of the Kraluv Dvur Formation (Czech Republic, Prague Basin, Upper Ordovician, Upper Katian)
   Trilobite biostratigraphy of the Králův Dvůr Formation (Upper Katian, Prague Basin, Czech Republic): Global faunal changes or facies-related distribution?
   Trilobite collections at the Czech Geological Survey
   Trilobite fauna of the Šárka Formation at Praha - Červený vrch Hill (Ordovician, Barrandian area, Czech Republic)
   Trilobite fauna of the šárka Formation (Middle Ordovician Darriwillian) Prague Basin, Czech Republic
   Trilobitenland Tsechien
   Trilobites in the Virtual Museum of the Czech Geological Survey
   Trilobitové asociace králodvorského souvrství (Barrandien, pražská pánev, svrchní ordovik, svrchní katian) a jejich vývoj v čase a prostoru
   Two little-known trilobites from the Bohemian Upper Ordovician
   Two Middle Ordovician trilobites from the Prague Basin, Czech Republic
   Two unique Middle Ordovician trilobites from the Prague Basin, Czech Republic
   Two unique Middle Ordovician trilobites from the Prague Basin, Czech Republic
   Unikátní zachování exoskeletonů trilobitů v řevnických křemencích (libeňské souvrství, ordovik) z Ejpovic na Rokycansku
   An unusual occurrence of the Laurentian phyllocarid crustacean Ceratiocaris papilio Salter in the lower Ludfordian (Silurian) of Bohemia (peri-Gondwana)
   The Upper Ordovician arthropod Zonozoe drabowiensis Barrande (Libeň and Letná formations), Sandbian, Czech Republic
   The Upper Ordovician arthropod Zonozoe drabowiensis Barrande (Libeň and Letná formations), Sandbian, Czech Republic
   Výchoz silurských hornin v Repešském žlebu na Stínavě, Drahanská vrchovina, Morava
   Výsledky studia nového výchozu středního ordoviku v Praze- Červeném Vrchu
   Výzkum trilobitů na území České republiky: historický přehled (18.-21. století)
   Vzpomínka na Ing. Jaroslava Aichlera
   Změny ve způsobu exuviace trilobitů během ontogeneze
   Zpráva o nejstarším dochovaném exempláři trilobita popsaném z území České republiky
   Zpráva o předběžné geologické dokumentaci dočasných odkryvů stavby metra linky A v Praze na Červeném vrchu (Vokovice)
   Způsob artikulace hypostomů a způsob života odontochilinidních trilobitů ze spodního devonu pražské pánve (Česká republika)