Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bulandr, Jiří
Autor článku
   Možnosti zdokonalení úpravy fluoritové suroviny ložiska Čulut Cagan Del v MoLR
   O geologické a těžební činnosti čs. organizací v zahraničí
   Physicochemical and technological properties of bentonites
   Rozdružování kolektivních gravitačních cín-wolframových koncentrátů ložiska Baín Mod - MoLR
   Světová situace v oblasti diatomitu a technologie využití diatomitové suroviny čs. ložiska
   Upravitelnost wolframitové rudy ložiska Ongon Chajrchan a poloprovozní výzkum technologie její úpravy
   Wolfram
   Zájem o zeolity se stupňuje
   Získávání chrysolitu z olivinického čediče