Podrobnosti záznamu

Jméno
   Burda, Jiří
Autor monografie
   Atlas geologiczno-środowiskowy dla celów ochrony środowiska i planowania przestrzennego na obszarze pogranicza Polski, Czech i Niemiec w skali 1: 250 000
   Dokumentace významných hydrogeologických a vodohospodářských objektů v Sokolovské pánvi a přilehlém území s lokalizací, hydrogeologickým popisem a fotodokumentací objektů
   Expertní posouzení Zprávy nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu se zřetelem na analýzu a posouzení vstupních informačních a datových podkladů, zejména energetických zdrojů, specificky zásob černého a hnědého uhlí, uranu a geotermálního potenciálu České republiky
   Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
   Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách
   Geologické faktory ovlivňující životní prostředí jižního úpatí Krkonoš, zpráva s přílohami mapových schémat 1 : 25 000 s vysvětlujícími texty, listy 03-411, 03-413, 03-414, 03-423, 03-424, 03-422, 03-412 a 03-421
   Hydrogeologická mapa 1:25 000 list 03-424 Trutnov
   hydrogeologická mapa 03-13 Hrádek nad Nisou
   hydrogeologická mapa 03-32 Jablonec nad Nisou
   hydrogeologická mapa 13-22 Jaroměř
   hydrogeologická mapa 14-11 Nové Město nad Metují
   hydrogeologická mapa 14-32 Ústí nad Orlicí
   hydrogeologická mapa 23-13 Tábor
   Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 14-13 Rychnov nad Kněžnou
   Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 14-31 Vysoké Mýto
   Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 22-33 Kašperské Hory
   Hydrogeologická mapa Sokolovské pánve, 1:25.000
   HYDROGEOLOGICKÁ RAJONIZACE - etapová zpráva za rok 2004
   Hydrogeologická rajonizace - etapová zpráva za rok 2005 a souhrnná zpráva za období 2002-2005
   Hydrogeologická rajonizace ČR 1: 1 000 000
   Hydrogeologické posouzení záměru průzkumu vyhrazeného nerostu - černého uhlí ve výhradním ložisku Mělnická pánev a posouzení rizik následného využívání ložiska metodou zplyňování uhlí
   Mapa hydrogeologických poměrů České republiky
   Mapa porozity teplického ryolitu
   Mapa typů porozity předkvartérních hornin České republiky
   Metodika tvorby informační služby Chemismus podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty
   Metodika tvorby informační služby Zranitelnost podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty
   Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
   Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí
   Revizní znalecký posudek České geologické služby čj.441/183/2005 v právní věci žalobců...proti žalovaným...o zdržení se zásahů do sousedských práv a náhradu škody
   Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
   Textové vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 03-234 Dolní Mísečky
   Vysvětlivky k mapovému schématu geofaktorů životního prostředí 1:25 000 listu 03-412 Špindlerův Mlýn
   Vysvětlivky k mapovému schématu geofaktorů životního prostředí 1:25 000 listu 03-421 Horní Maršov
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 14-13 Rychnov nad Kněžnou
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 22-33 Kašperské Hory a 32-11 Kvilda
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 14-12 Deštné v Orlických horách
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 14-31 Vysoké Mýto
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 14-14 Žamberk
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 14-32 Ústí nad Orlicí
   Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000, list 03-144 Tanvald
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 02-222 Jiříkov 02-224 a Varnsdorf
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 03-423 Svoboda nad Úpou
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000 03-322 Jablonec nad Nisou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 02 - 242 Dolní Podluží
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 03-143 Liberec
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 02-321 Dubí a 02-143 Cínovec
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list O2-242 Dolní Podluží
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 03-412 Špindlerův Mlýn
   vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 Smrčina 32-144
   Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-431 list Lomnice nad Popelkou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-223 Načetín a 01-442 Hora Svatého Šebestiána
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 32-123 Lenora a 32-114 Žďárecká hora
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000 32-142 Nová Pec a 32-141 Nové Údolí
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-424 Trutnov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Harrachov 03-233
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Žacléř 03-422
   Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000, listy 02 - 214 Dolní Poustevna a 02 - 223 Mikulášovice
   Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1:25 000 02-321 Dubí a 02 - 143 Cínovec
   Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1:25 000 03-421 Horní Maršov a 03 - 243; 03-244 Horní Malá Úpa. MS archiv Česká geologická služba. Praha
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-431 Lomnice nad Popelkou
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02-242 Dolní Podluží
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000. [List] 03-322, Jablonec nad Nisou s vysvětlivkami
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-342 Rovensko pod Troskami
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-411 Rokytnice nad Jizerou
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-414 Vrchlabí
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-422 Žacléř
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-423 Svoboda nad Úpou
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-424 Trutnov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-431 Lomnice nad Popelkou
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-144 Smrčina
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapové schéma geofaktorů životního prostředí - 03-412 Špindlerův Mlýn
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapové schéma geofaktorů životního prostředí - 03-421 Horní Maršov
   Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice
Autor článku
   Altlasten Habartice und Jindřichov - Beispiel einer hochst ungunstigen geologischen Lokalisierung der Altlasten
   Geothermal resources in Czech Republic
   Hydrogeologická rajonizace 2005
   Hydrogeologická rajonizace České republiky
   Hydrogeologické aspekty racionálního využití opuštěných důlních prostor
   Hydrogeologické aspekty racionálního využití opuštěných důlních prostor
   Hydrogeologie des westböhmischen Bäderdreieckes (Františkovy Lázně/Franzensbad - Karlovy Vary/Karlsbad - Mariánské Lázně/Marienbad) (Excursion D am 16.April 1998
   Hydrogeologie SHP a přilehlé části Krušných hor
   Mezinárodní konference "Sanierung des Wasserhaushalts in Gebieten des Braunkohlenbergbaus" v Sasku
   Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
   Pramen minerální vody u Chotyně (03-13 Hrádek nad Nisou)
   Pramen minerální vody u Chotyně
   První hlubinný geotermální vrt v Českém masívu
   Revitalizace území po ukončení těžby uhlí v lomu Chabařovice (02-32 Teplice, 02-41 Ústí nad Labem)
   Sympozium o hnědouhelných pánvích v saském Freiberku
   Změny režimu podzemních vod pod vlivem těžby uhlí v SHP