Podrobnosti záznamu

Jméno
   Burda, Miloslav
Autor článku
   Analytické pokračování gravitačního pole dolů v prostoru W22
   Density and geothermal modelling of the Western Carpathian Earth's crust
   Density inhomogeneities in the upper mantle of Central Europe and their gravitational effects
   Density Models of the Earth's Crust Along Seismic Profiles
   Doterajšie poznatky hustotného molelovania Západných Karpát
   Geological density model of the Earth crust along the international DSS profile No. V
   Hloubka a hustotní charakteristika přechodu litosféra-astenosféra ve střední Evropě
   Hustotní modelování přechodu litosféra - astenosféra
   Interpretácia kolárovskej tiažovej anomálie
   Isostatic State of Czechoslovak Territory
   K projevu připovrchových a hlubinných nehomogenit v tíhovém poli Karpat
   K výběru referenčního hustotního modelu
   Modelling of the density distribution in the Bohemian Massif
   On the manifestation of shallow and deep density inhomogeneities in the gravity field of the Carpathians
   Projev rozhraní mezi kůrou a pláštěm v tíhové mapě střední Evropy
   Review of the Deep Structure Research in the Bohemian Massif and West Carpathians
   Stripped gravity maps in Czechoslovakia
   Stripped Gravity Maps in Czechoslovakia
   Využití integrálních charakteristik k odhadům hloubky těžiště a celkové hmotnosti anomálního tělesa z hodnot vertikálního gradientu gravitačního potenciálu známých na konečné množině
   Závěry z pracovní porady amerických odborníků věnované požadavkům na přesnost měření globálního tíhového pole do roku 2000