Podrobnosti záznamu

Jméno
   Buriánek, D.
Autor monografie
   Soil micromorphology in general and archaeological context
   Srovnání charakteru metamorfózy poličského a zábřežského krystalinika
Autor článku
   Cordierite-bearing rocks and their relation to the PT evolution of rocks in the N parts of the Zábřeh and Polička crystaline complexes
   Horniny s cordieritem a jejich vztah k PT vývoji hornin v severních částech zábřežského a poličského krystalinika
   Konečně... aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze "Lanovka" (Tišnov - Předklášteří)
   Konečně... aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze 'Lanovka' (Tišnov-Předklášteří)
   Kontaktní metamorfóza v zábřežském a poličském krystaliniku
   Metapelity s cordieritem v severní části zábřežského krystalinika
   New approach to garnet redistribution during aeolian transport
   Petrology of the plutonic rocks in the Polička and Zábřeh Crystalline Units (NE Bohemian Massif)
   Provenience würmských pozdněpleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika : použití asociací těžkých minerálů
   Využití chemického složení granátu při studiu recentních fluviálních sedimentů - možnosti a omezení