Podrobnosti záznamu

Jméno
   Buriánek, David
Autor monografie
   2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti 21.9. - 25.9.2011 Sborník abstrakt
   Estudio geologico en el área de Jalapa, Nueva Segovia, Nicaragua
   Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-89B
   Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-89V
   Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-90A
   Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-90G
   Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-90V
   Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-101A
   Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-101G
   Geological mapping at a scale of 1:50 000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area),2005/2006 annual report
   Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2005/2006, Annual Report
   Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2006, Field Season Report
   Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50)
   Geologická mapa Jalapa 1:50 000
   Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat, souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Geologické mapování
   Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2007
   Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2008
   Geologický výzkum přírodních rizik v oblasti Jalapa, Nueva Segovia, Nikaragua
   Geomorfologická mapa Jalapa
   Horniny a geologický vývoj jednotek severovýchodního okraje moldanubika
   Khundiin Gol area - Distribution of selected elements of the geochemical samples (Ag, As, Bi, Sb)
   Khundiin Gol area - Distribution of selected elements of the geochemical samples (Au, Mo, Cu, W)
   Khundiin Gol area - Geological map
   Khundiin Gol area - Synoptic geochemical map
   Locality No. 3 Nedvědice
   Locality No. 7 Lavičky near Velké Meziříčí
   Locality No. 9 Starkoč near Čáslav
   Locality No. 10 Přibyslavice near Čáslav
   Mapa de las fracturas tectónicas - Boaco, Nicaragua
   Mapa de las fracturas tectónicas Boaco, Nicaragua
   Mapa de las fracturas tectónicas Jalapa, Nicaragua
   Mapa dokumentačních bodů 1:25.000 Rožná a okolí
   Mapa geologico y de riesgos naturales, Boaco, Nicaragua
   Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
   San Juan De Río Coco. Estudio geológico y geomorfológico del área, después de los eventos sísmicos en Marzo 2009
   Strukturní mapa prvků duktilní tektoniky 1:25000 Rožná a okolí. Česká geologická služba
   Strukturní mapa prvků zlomové tektoniky 1:25.000 Rožná a okolí
   Technická zpráva II. etapy řešení projektu (název projektu: Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1:5000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat)
   Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - jih"
   Výsledky geologického mapování v měřítku 1 : 25 000 na průzkumné licenci Khundiin gol v západním Mongolsku
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 23-413 Hodice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-142 Valašské Meziříčí
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000 list 32-213 Ktiš
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 25-124 Starý Jičín
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000. 14-334 Polička
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 24-112 Jedlová
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:025 000 list 11-224 Valeč
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
   Výzkum přírodních rizik v oblasti Santa Lucia-Boaco, Nikaragua
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 24-112 Jedlová
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. List 14-334 Polička
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 24-111, Sněžné
   Základní geologická mapa České Republiky 1 : 25.000 list 32-213 Ktiš - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list 03-142 Hejnice
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-321 Jizerka
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-342 Brno - jih
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-342 Brno-jih. Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-432 Brno - jih - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-342 Brno - jih
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, odkrytá geologická mapa 24-342 Brno - jih
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-124 Starý Jičín
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-141 Kelč
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Mapa dokumentačních bodů
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Mapa ložisek nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Odkrytá geologická
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Tektonická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, 13-444 Hlinsko
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-334 Polička
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-112 Jedlová
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-333 Svratka
   Základní geologická mapa ČR 1 : 25.000 list 03-142 Hejnice - Tektonická mapa
   Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-333 Svratka
   Základní geologická mapa ČR 1:25.000, list 23-413 Hodice
Autor článku
   Akcesorické minerály jako indikátor geochemické frakcionace v tělesech turmalinických granitů na jihozápadním okraji třebíčského masivu
   Allanit-(Ce) v horninách suity Tetčice (brněnský masiv)
   Aragonit z lomu Dřínová u Tišnova
   Chemické složení granátů spraší v dyjskosvrateckém úvalu
   Chemické složení hornin březinského a podolského souvrství - přechodové facie dinant-kulm ve visé Drahanské vrchoviny
   Chemické složení řasových písčitých vápenců a vápnitých pískovců
   Chemické složení těžkých minerálů jako indikátor zdrojových oblastí pro křídové sedimenty na jižním okraji vysokomýtské synklinály (jv. okraj české křídové pánve)
   Chemické složení turmalínu jako indikátor stupně frakcionace granitů a metagranitů v moldanubiku
   Chemismus detritických granátů a turmalínů - příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
   Chemismus detritických granátů a turmalínů-příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
   Chemismus detritických granátů a turmalínů-příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně.
   Chloritický hornblendit s olivínem a spinelem z Loukovic u Moravských Budějovic (moldanubikum, západní Morava)
   Chloritický hornblendit s olivínem a spinelem z Loukovic u Moravských Budějovic (moldanubikum, západní Morava).
   Comparison of lithology and tectonometamorphic evolution of units at northern margin of the Moldanubian Zone: implications for geodynamic evolution in the northeastern part of the Bohemian Massif
   Comparison of lithology and tectonometamorphic evolution of units at the northern margin of the Moldanubian Zone: implications for geodynamic evolution in the northeastern part of the Bohemian Massif
   Compositional evolution and substitutions in disseminated and nodular tourmaline from leucocratic granites: Examples from the Bohemian Massif, Czech Republic
   Compositional evolution and substitutions in disseminated and nodular tourmaline from leucocratic granites: Examples from the Bohemian Massif, Czech Republic
   Contribution to genesis and relationships of granitic plutons of Eastern Mongolian Altay
   Cordierite-Bearing Rocks and their Relation on the PT Evolution of Rocks in the N Part of the Zábřeh and Polička Crystalline Complexes
   Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. [i.e. jjv.] od Brna : 24-32 Brno
   Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna
   Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna
   Devonská klastika - zdroj informací o vulkanismu na východním okraji Českého masivu
   Devonské vápence zvrásněné s granodiority brněnského masivu v okolí Valchova
   Distinctive compositional trends in Fe-rich tourmaline from granitic rocks; crystal-structural role Li and F
   Distinctive compositional trends in Fe-rich tourmaline from granitic rocks; crystal-structural role Li and F
   Distribuce beryllia v horninovém prostředí v oblasti Králického Sněžníku (pohoří Hrubý Jeseník, Česká republika)
   The Early Cretaceous volcanic activity in the western part of the Gobi-Altay rift (Shiliin Nuruu, SW Mongolia)
   The Early Cretaceous volcanic activity in the western part of the Gobi-Altay rift (Shiliin Nuruu, SW Mongolia)
   Emplacement, structural and P-T evolution of the ~346 Ma Miřetín Pluton (eastern Teplá-Barrandian Zone, Bohemian Massif): implications for regional transpressional tectonics
   Evolution of the Early Permian volcanic-plutonic complex in the western part of the Permian Gobi-Altay Rift (Khar Argalant Mts., SW Mongolia)
   Garnet-forming reactions in calc-silicate rocks from the Polička Unit, Svratka Unit and SE part of the Moldanubian Zone
   Geochemical and structural constraints on the magamtic history of the Chandman Massif of the eastern Mongolian Altay Range, SW Mongolia
   Geological position and origin of augen gneisses from the Polička Unit, eastern Bohemian Massif
   Geologická stavba vulkanické struktury Santa Lucia (centrální Nikaragua)
   Geologická stavba Žďárských vrchů
   Geology, emplacement and structural evolution of the calc-alkaline intrusions in the Polička and Zábřeh Units (eastern part of Bohemian massif)
   Geomorphic, structural and paleostress analysis of a Quaternary giant slope failure near Boaco and Santa Lucia (Nicaragua, Central America)
   Grafit-tremolitová hornina z Bačkovic u Jemnice : 33-21 Slavonice
   Grafit-tremolitová hornina z Bačkovic u Jemnice
   Granát ve vápenatosilikátových horninách poličského krystalinika
   Granátovce z jednotek na východním okraji českého masivu
   Granátovce z jednotek na východním okraji Českého masivu
   Granitoidní masivy oblasti Zamtyn Nuruu, jz. Mongolsko
   Hematit-magnetitové zrudnění v poličském krystaliniku : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
   The Hematite-magnetite mineralization in Polička Crystalline Complex
   High-temperature to ultrahigh-temperatura metamorphism related to multiple ultrapotassic intrusions: evidence from garnet-sillimanite-cordierite kingizite and garnet-orthopyroxene migmatites in the eastern part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
   High-temperature to ultrahigh-temperature metamorphism related to multiple ultrapotassic intrusions: evidence from garnet-sillimanite-cordierite kinzigite and garnet-orthopyroxene migmatites in the eastern part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
   Horniny těšínitové asociace v okolí Valašského Meziříčí
   Hydrotermální mineralizace v lomu Dřínová u Tišnova
   Hydrotermální žíly s turmalínem vázané na východní okrajový zlom boskovické brázdy
   Interpretace chemického složení těžkých minerálů v sedimentech z řeky Hodonínky
   Karbonátové konkrece Moravskoslezských Beskyd (Česká republika)
   Kde je zdroj klastických sedimentů miocénu Brněnska?
   Khan Khairkhan Crystalline complex
   Khan Khairkhan kompleksiin metamorf chuluulgijn petrographiin ontslog
   Konečně... aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze "Lanovka" (Tišnov-Předklášteří)
   Konečně...aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze 'Lanovka' (Tišnov-Předklášteří)
   Křemenné žíly z lomu ve Staré Vsi u Bílovce
   Látková bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v povodí Svratky
   Lavičky near Velké Meziříčí
   Limitations in drainage area determination by analysis of chemical composition of heavy minerals in stream sediments: Provenance of sediments from the Bílý potok stream, Czech Republic
   Limitations in drainage area determination by analysis of chemical composition of heavy minerals in stream sediments: Provenance of sediments from the Bílý potok stream, Czech Republic
   Limonitová mineralizace v Němčickém krasu
   Litologický a tektonometamorfní vývoj jednotek při severním okraji moldanubika
   Mafické enklávy v diatexitických migmatitech svrateckého krystalinika
   Mafické enklávy v diatexitických migmatitech svrateckého krystalinika
   Magmatický a postmagmatický vývoj hornin monchiquit-pikritové skupiny v okolí Valašského Meziříčí
   Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu
   Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu, Česká republika
   Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1 : 25 000 : 24-112 Jedlová, 14-334 Polička
   Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1:25 000
   Metagranites from the Svratka Crystalline Complex
   Metagranites from the Svratka Crystalline Complex
   METAMORFNÍ VÝVOJ KRYSTALINICKÝCH JEDNOTEK V OBLASTI JEZERA KHUTAG NUUR VE VÝCHODNÍ ČÁSTI MONGOLSKÉHO ALTAJE
   Metamorfní vývoj krystalinických jednotek v oblasti jezera Khutag Nuur ve východní části Mongolského Altaje
   Metamorfní vývoj metadioritové subzóny v brněnském batolitu
   Metamorfní vývoj svorů a jejich tektonická pozice v poličském krystaliniku
   Metamorfní vývoj svrchního příkrovu moravika v jižním křídle svratecké klenby
   Metamorfní vývoj svrchního příkrovu moravika v jižním křídle svratecké klenby
   Metamorfní vývoj Želešického amfibolitového tělesa (brněnský masiv) : 24-34 Ivančice
   Metamorfované horniny západní části brněnského batolitu
   Metamorphic evolution of crystalline units in the Khutag Nuur area, eastern Mongolian Altay
   Metamorphic evolution of the contact aureole of the Dipilto Batholith, Eastern Chortis Terrane, Nicaragua
   Metamorphic Zoning in the Polička Crystalline Unit
   Mineralogie Th-bohatých granitů a granodioritů na východním okraji dyského teránu brunovistulika (brněnský batolit)
   Model látkové bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v oblasti malých povodí kolem vodní nádrže Vír (Bílý potok, Fryšávka) : 14-33, 14-34, 21-11, 21-12, 24-13, 24-14
   Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
   Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv. Exkurze České geologické společnosti 22. října 2005
   Morphological and compositional evolution of tourmaline from nodular granite at Lavičky near Velké Meziříčí, Moldanubicum, Czech Republic
   Morphological and compositional evolution of tourmaline from nodular granite at Lavičky near Velké Meziříčí, Moldanubicum, Czech Republic
   Mramory uzavřené v amfibolitech brněnského masivu u Želešic (jižní Morava) (24-34 Ivančice)
   Mramory v metadioritové subzóně brněnského masivu (24-34 Ivančice)
   Nález karbonátové horniny v lomu u Omic (brněnský masiv) (24-34 Ivančice)
   Nástin geologie jeskyně Suchdolský ponor a okolí v Moravském krasu
   Nedvědice II
   New approach to garnet redistribution during aeolian transport
   New approach to garnet redistribution during aeolian transport
   Nodule vápenatosilikátových hornin v poličském krystaliniku a jejich litologický význam
   Nodule vápenatosilikátových hornin v poličském krystaliniku a jejich litologický význam
   Nové naleziště geod u Vedrovic
   Nové výzkumy v centrální části nikaragujských kenozoických vulkanitů
   Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu : 24-32 Brno
   Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu
   Opál a chalcedon ze Skleného nad Oslavou
   Ordovician metagranites and migmatites of the Svratka and Orlice-Sněžník units, northeastern Bohemian Massif
   Ordovician metagranites and migmatites of the Svratka and Orlice?Sněžník units, northeastern Bohemian Massif
   Origin and metamorphic evolution of Fe-Mn-rich garnetites (coticules) in the Desná Unit (Silesicum, NE Bohemian Massif)
   The origin of beryllium anomaly in the region of Králický Sněžník (Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic)
   The Origin of Beryllium Anomaly in the Region of Králický Sněžník(Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic)
   Origin of the Jurassic quartz geodes from the Moravian Karst: fluid inclusion and stable isotope study
   Palaeostress analysis of a giant Holocene rockslide near Boaco and Santa Lucia (Nicaragua, Central America)
   Pegmatite dykes and quartz veins with tourmaline: an example of partial melting in the contact aureole of the Chandman Massif intrusion, SW Mongolia
   Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu
   Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu
   Peraluminické granity v jižní části strážeckého moldanubika - příklad vývoje peraluminické granitické taveniny
   Peraluminous granites from the Třebíč pluton in the Moldanubicum
   Petrografické složení fluviálních písčitých štěrků v nivě Dyje (bývalá těžebna CEMEX Zaječí)
   Petrografie poličského krystalinika
   Petrology and age of metamorphosed rock in tectonic slices inside the Palaeozoic sediments of the eastern Mongolian Altay, SW Mongolia
   Petrology and age of metamorphosed rocks in tectonic slices inside the Palaeozoic sediments of the eastern Mongolian Altay, SW Mongolia
   Petrology and geochemistry of plutonic rocks from the Polička and Zábřeh crystalline units (NE Bohemian Massif)
   Petrology and Geochemistry of the Plutonic Rocks in the Polička and Zábřeh Crystalline Units (NE Bohemian Massif)
   Petrology and geochemistry of tonalites from the Polička and Zábřeh Crystalline Units (NE Bohemian Massif)
   Petrology of the plutonic rocks in the Polička and Zábřeh crystalline units (NE Bohemian Massif)
   Petrology of the Plutonic Rocks in the Polička and Zábřeh Crystalline Units (NE Bohemian Massif)
   Pleistocene fluvial terraces of the Svratka river - facies and provenance study
   Pleistocene fluvial terraces of the Svratka river - facies and provenance study
   Prokřemenělá dřeva z Vlasatic
   Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay
   Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay
   Provenience würmských pozdně pleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů
   'Přechodová souvrství' visé Moravského krasu
   Přibyslavice near Čáslav
   Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: III. Orbikulární turmalinický granit
   Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. III., Orbikulární turmalinický granit
   Relikty předmiocenních zvětralin v lomu na Hádech (24-32 Brno)
   Reply to the discussion on "Emplacement, structural and P-T evolution of the ~346 Ma Miřetín Pluton (eastern Teplá-Barrandian Zone, Bohemian Massif): implications for regional transpressional tectonics"
   Ryolity v metadioritové zóně brněnského masivu
   Spinelidy v brněnském masivu
   Spinelidy v brněnském masivu
   Spodnopaleozoická klastika na jihu Moravy: stavba a složení kambrických a devonských sedimentů
   Srovnání metasedimentů z hlinské zóny, poličského a zábřežského krystalinika na základě chemického složení
   Srovnání subvulkanických žil v brněnském masivu a boskovické brázdě
   Srovnání subvulkanických žil v brněnském masivu a boskovické brázdě
   Starkoč near Čáslav
   Stavby a podmínky vmístění vápenato-alkalických intruzivních hornin: Implikace pro variský geodynamický vývoj východního okraje Českého masivu
   Structural evolution and U-Pb zircon dating of the tonalite intrusions in Polička and Zábřeh Units, eastern part of Bohemian Massif
   Strukturní a metamorfní vývoj severozápadní části krkonošsko-jizerského krystalinika (v okolí Lázní Libverda)
   Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy
   Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
   Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
   Studium těžkých minerálů z bazálních klastik sp. paleozoika na JV Moravy
   Study of heavy minerals in the Lower Palaeozoic clastic sediments found in boreholes (SE Moravia, Czech Republic)
   Tectonometamorphic features of geological units along the northern periphery of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
   Tectonometamorphic features of geological units along the northern periphery of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
   Tourmaline-bearing leucogranites from the Moldanubicum
   Tourmaline-Bearing Leucogranites from the Třebíč Pluton in the Moldanubicum
   Tourmaline-Bearing Leucogranites from the Třebíč Pluton in the Moldanubicum
   Tourmaline-bearing versus axinite-bearing veins within metabazite zone, Brno batholith, Czech Republic; role of CO2
   Tourmaline-bearing versus axinite-bearing veins within metabazite zone, Brno batholith, Czech Republic; role of CO2
   Tourmaline orbicules in leucogranites as indicator of geochemical fractionation of late solidus to early subsolidus magmatic fluids
   Tourmaline orbicules in leucogranites as indicator of geochemical fractition of late solidus to early subsolidus magmatic fluids
   Tourmalines of the Metabasite Zone, Brno Batholith
   Tourmalinites in the metamorphic complex of the Svratka Unit (Bohemian Massif): a study of compositional growth of tourmaline and genetic relations
   Tourmalinites in the metamorphic complex of the Svratka Unit (Bohemian Massif): a study of compositional growth of tourmaline and genetic relations
   Tourmalins of the Metabasite Zone, Brno Batholith
   Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika
   Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika
   Turmalín v pegmatitech, aplitech a granitech ze západní granodioritové zóny brněnského masívu
   Turmalín v peraluminických granitech na východním okraji středočeského plutonického komplexu
   Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
   Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
   Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
   Turmalinity jižní části svratekého krystalinika
   Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika
   Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika
   Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika
   Ultrabazické horniny těšínitové asociace v západní části slezské jednotky
   Vápenatosilikátové horniny v poličském krystaliniku
   Vápenatosilikátové horniny v poličském krystaliniku
   Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu
   The volcano-tectonic evolution of the Miocene Santa Lucía Volcano, Boaco district, Nicaragua
   Vyhodnocení analýz hornin a půd v oblasti malých povodí nad přehradou Vír na Svratce
   Výskyt poličského krystalinika v moldanubiku u Stržanova
   Vývoj chemického složení turmalínu v granitech strážeckého moldanubika
   Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1:25 000 Starý Jičín (25-124) : 25-124 Starý Jičín
   Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1:25000 Starý Jičín (25-124)
   Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
   Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika
   Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika
   Vznik a vývoj turmalinických nodulí v peraluminických granitech moldanubika
   Vznik metamorfní minerální asociace granátovců z desenské jednotky silezika
   Xenolity mramorů uzavřené v tonalitech budislavského masivu (poličské krystalinikum) (14-33 Polička)
   Xenolity mramorů uzavřené v tonalitech budislavského masivu (poličské krystalinikum)
   Záznam strukturního vývoje a vztahů sv. části moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika
   Zdrojové horniny detritických biotitů spodnopermských pískovců severního okraje podkrkonošské pánve
   Znečištění půd v oblasti mezi Zastávkou u Brna a Oslavany a jejich vztah k exploataci uhlí
   Žíly alpské parageneze v amfibolitech poličského krystalinika (14-11 N.Město, 14-33 Polička, 24-12 Letovice)
   Žíly turmalinitů v moldanubiku západní Moravy v okolí Třebíče