Podrobnosti záznamu

Jméno
   Byczanski, Petr
Autor monografie
   Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci dobývací metody chodbicování se stabilními mezichodbovými pilíři s technologií Continuous Miner, při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 1- Zpracování matematického modelu a výpočet pravděpodobných deformací povrchu
   Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci metody chodbicování se stabilními mezichodbicovými pilíři s technologií Continuous Miner při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 2 - Zpracování modelu pro dimenzování trvale stabilních pilířů při chodbicování technologií Continuous Miner a propočet ovlivnění povrchu
Autor článku
   Algorithms for parallel FEM modelling of thermo-mechanical phenomena arising from the disposal of the spent nuclear fuel
   Analysis of Äspö Pillar Stability Experiment: Continuous thermo-mechanical model development and calibration
   Analyticko - numerické řešení okrajových úloh s homogenním izotropním materiálem metodou vnějších zdrojů
   Aplikácia extrémne náročných výpočtov v geomechanike
   Challenging applications of iterative solvers in geotechnics
   Composite Grid finite element method: implementation and iterative solution with inexact subproblems
   Effective computing algorithm for maintenance optimization of highly reliable systems
   Geomechanical problems of an underground storage of spent nuclear fuel and their mathematic modelling
   Hledání lokálního maxima funkce algoritmus "postup06"
   Iterative methods for composite grid finite element analysis
   Large scale mathematical modelling of the effects of mining with GEM3/HPC software
   Large Scale modelling in geomechanics: elasticity, thermo-elasticity and iterative solvers
   Large-scale modelling of T-M phenomena from underground deposition of the spent nuclear fuel
   Large scale parallel FEM computations of far/near stress field changes in rocks
   Metoda adaptivní báze
   Micro-structural reliability design of brittle materials
   Modeling THM processes in rocks with the aid of parallel computing
   Modified semismooth Newton Method: Numerical example
   Multi-level hierarchical preconditioning (An introduction)
   Multiscale modelling of geomatrials and iterative solvers
   Návrh matematického modelu pro optimalizaci vytváření směsí spalitelných odpadů pro spalovny
   Návrh řešení úloh elastoplasticity s izotropním zpevněním
   Parallel Schwarz Methods: Algebraic Construction of Coarse Problems, Implementation and Testing
   Řešení soustavy nelineárních rovnic algoritmus "postup 08"
   Řešení soustavy nelineárních rovnic, algoritmus "POSTUP01"
   Space decomposition preconditioners and their application in geomechanics
   T-M Modelling of Geological Deposition of the Spent Nuclear Fuel - Äspö prototype repository