Podrobnosti záznamu

Jméno
   Cícha, Jaroslav
Autor článku
   Bericht 2000 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 39 Tulln
   Bericht 2001 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
   Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
   Bertrandit a další minerály Be
   Bertrandit a další minerály Be
   Beryl
   Chondrodit v mramorech v okolí Písku, jižní Čechy
   Drahokamové beryly z Písku
   Geologie písecké pegmatitové oblasti
   Grafitické sedimenty Jiříčkovy jeskyně u Malenic
   Historie poznávání minerálů granitických pegmatitů Písecka
   Historie těžby granitických pegmatitů na Písecku
   Jeskyně Zlostenu a kras Kotelské planiny
   Klasifikace granitických pegmatitů Písecka
   Late Permian-Liassic Megasequence AP6
   Minerály lomu Kamenné doly u Písku
   Náčrt stratigrafie středního miocénu v alpsko-karpatské předhlubni (Dolní Rakousko - Morava)
   O záhnědách písecké pegmatitové oblasti
   "Písekit" a další minerály vzácných zemin - monazit-(Ce) a xenotim-(Y)
   Přehled dalších minerálů píseckých pegmatitů
   Středověké zlatodoly Kometa
   Tectonostratigraphy of the Zagros Suture
   Turmalíny
   Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
   Venkovní geologická expozice Písek - Flekačky
   Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)
   Živce a křemen