Podrobnosti záznamu

Jméno
   Cílek, Václav, 1955-
Autor článku
   Antická cunami : Středozemí a vulkanizmus patří k sobě
   Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora
   Aragonit a další jeskynní minerály
   Aragonit v jeskyních : dobrodružství podzemní estetiky aneb příroda má víc času než my
   Bludné mořské víry a evropské klima : jak se tělo Golfského proudu domlouvá s oceánem
   Carlsbad, ropná pole v Texasu a jeskyně v Novém Mexiku : průtok obrovského množství ohřátých tekutin
   Cryogenic cave calcite from several Central European caves: age, carbon and oxygen isotopes and a genetic model
   Cunami a pytláci korálů
   Čínský antropocén
   Do Písečného moře za libyjským sklem
   Genetičeskije tipy lunnych silikatnych šarikov
   Geodiverzita
   Geografie, geomorfologie a přírodní poměry
   Geolog Charles Darwin : jak geologie objevila čas a biologie evoluci
   Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
   Geologický podklad a vývoj
   Geologický příběh se šťastným koncem: kvartér existuje!
   Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku : případová studie : Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
   Geomorfologické změny v říčních nivách po srpnové povodni roku 2002
   Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
   Hydroxidy a soli hliníku v životním prostředí
   Industriální příroda - problémy péče a ochrany : případový problém: buštěhradská halda
   Intergranular corrosion, infiltrational kaolinization and epigenetically reddened limestones of the Bohemian Karst, and their influence on karst morphology
   Jak útočí africká včela : z geoarcheologického terénního výzkumu v Súdánu
   Jeskyně Krtola v Českém ráji
   Ještě k obsahu uranu v příbramských haldách
   Jiří George Kukla a jeho přínos poznání kvartéru
   Když na Marsu sněží, je i Marťanům úzko : divné počasí marťanských pólů
   Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
   Ledové doby na Marsu
   Magické hranice a vliv lesních požárů na stav korálových útesů
   Mineralogické výzkumy v Hrušovské jeskyni ve Slovenském krasu
   Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží
   Ne každý bludný kámen je skutečně bludný
   "Noemova archa" pod Araratem : pohled geologa
   Nový problém: globální cyklus dusíku : ten třetí vzadu
   Oceán - nejlepší přítel člověka, aneb, Proč se porouchala uhlíková pumpa?
   Ochtinská aragonitová jeskyně v slovenském, evropském a světovém kontextu
   Odložené globální oteplování? : oceánské proudění a třicetileté chladné epizody
   Paměť krajiny
   Pískovcové převisy středních a severních Čech: jejich vznik, vývoj a sedimenty
   Pokryvné útvary a půdy
   Povodně a klimatické změny
   Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj
   Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
   Proč je deštník černý? : z historie těžby uhlí v Anglii
   Prosecké katakomby
   Quaternary: Subboreal, the biggest Holocene catastrophe: tufa mound - "Svatý Jan pod Skalou", between Karlštejn und Beroun
   Rakouský zákon o ochraně krajiny
   Reliéf a geomorfologie
   Revitalizace lomů : principy a návrh metodiky
   Revitalizace velkých vápencových lomů v Německu
   Revitalizační studie pro Tlustec
   Sádrovcové kůry - důsledek kyselých dešťů?
   Solární oteplování
   Stopy po úderu blesku v pískovcích české křídové pánve
   Sucho se živí suchem
   Tvorba a destrukce karbonátových kůr v okolí Radotínské cementárny
   Vliv těžby na životní prostředí
   Vodu nezastavíš : přívalové deště v české a moravské krajině
   Všudypřítomná síra
   Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část I.
   Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II.
   Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III.
   Význam a postavení Brd v rámci Čech
   Vznik a vývoj pískovcového reliéfu skalních měst Českého ráje - dvoufázový model
   Weathering rinds of the Karakorum crystalline rocks
   Z minulosti českých řek : jak se do řeky volá, tak se z řeky ozývá
   Záhada paleocenního uhlíku : náhlé oteplení na začátku třetihor
   Zelená a hnědá Sahara : klima, mýtus svobody a islamizace Evropy
   Zlatý kůň u Koněprus ve výzkumech a názorech Jiřího Krále