Podrobnosti záznamu

Jméno
   Cempírek, Jan
Autor monografie
   Granitic pegmatites and mineralogical museums in Czech Republic
   Locality No. 9 Starkoč near Čáslav
   Locality No. 10 Přibyslavice near Čáslav
Autor článku
   Abyssal pegmatite with anhydrous borosilicates from the Bory granulite, Moldanubian Zone, Czech Republic
   Abyssal pegmatite with anhydrous borosilicates from the Bory granulite, Moldanubicum, Czech Republic
   Abyssal pegmatite with olenite and dumortierite from Kutná Hora, Czech Republic: an example of fractionation in the Li-poor, Al,B-rich granitic system.
   Abyssal pegmatites in Moldanubicum of the Bohemian Massif.
   Akcesorický schreyerit ve vanaden bohatém grafitickém kvarcitu z Bítovánek (moldanubikum, západní Morava)
   Allanite-(Nd), CaNdAl2Fe2+(SiO4)(Si2O7)O(OH), a new mineral from Askagen, Sweden
   Allanite-(Nd), CaNdAl2Fe2+(SiO4)(Si2O7)O(OH), a new mineral from Askagen, Sweden.
   Bertrandit a další minerály Be
   Bertrandit a další minerály Be
   Beryllophosphate assemblages in late hydrothermal stage of the Rožná lepidolite pegmatite
   Bórem bohaté abysální pegmatity v HP/HT horninách moldanubické zóny Českého masivu
   Columbit-tantalit z lepidolitového pegmatitu od Krasonic, západní Morava
   Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1
   Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb,Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1
   Crystal chemistry and origin of grandidierite, ominelite, boralsilite and werdingite from the Bory Granulite Massif , Czech Republic
   Crystal chemistry and origin of grandidierite, ominelite, boralsilite, and werdingite from the Bory Granulite Massif, Czech Republic
   Desilicated pegmatite with OH-rich fluorapatite and niobian rutile from Utín near Havlíčkův Brod
   Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu
   Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu
   Dravit z pegmatitu z Horních Borů u Velkého Meziříčí
   Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatit od Vémyslic u Moravského Krumlova, gfohlská jednotka, moldanubikum
   Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatitů od Vémyslic u Moravského Krumlova, gföhlská jednotka, moldanubikum
   Erratum to "Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1" [Mineral. Mag., vol. 72, no. 6 (2007), p. 1293-1305]
   Fe-bearing olenite with tetrahedrally coordinated Al from an abyssal pegmatite at Kutná Hora, Czech Republic: structure, crystal chemistry, optical and XANES spectra
   Fe-bearing olenite with tetrahedrally coordinated Al from an abyssal pegmatite at Kutná Hora, Czech Republic: structure, crystal chemistry, optical and XANES spectra
   Ferrotapiolite as a pseudomorph of stibiotantalite from the Laštovičky lepidolite pegmatite, Czech Republic; an example of hydrothermal alteration at constant Ta/(Ta + Nb)
   Ferrotapiolite as a pseudomorph of stibiotantalite from the Laštovičky lepidolite pegmatite, Czech Republic; an example of hydrothermal alteration at constant Ta/(Ta+Nb)
   Harmotom a chabazit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné u Bystřice n. Pernštejnem
   Hurlbutit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
   Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina
   Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina.
   Hydroxylherderit z Rožné
   Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
   Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
   Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
   Krystalochemie Al-bohatých borosilikátů
   Lithium isotope fractionation in pegmatites - Function of bond length
   Lithné turmalíny z lepidolitového pegmatitu v Sedlaticích u Telče (moldanubikum, Západní Morava)
   Mineral assemblages and chemical composition of Al-rich tourmaline from abyssal pegmatites of the Bohemian Massif
   Mineralogy and geochemistry of pegmatites on Mount Begbie, British Columbia
   Mineralogy and petrogenesis of a Ba-Ti-Zr-rich peralkaline dyke from Šebkovice (Czech Republic): Recognition of the most lamproitic Variscan intrusion
   Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex
   Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex
   Minerály lomu v Polničce u Žďáru nad Sázavou
   Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě
   Note on the formula of brunogeierite and the first bond-valence parameters for Ge2+
   Nový výskyt grandidieritu, ominelitu, boralsilitu a Fe-bohatého werdingitu v Horních Borech - přehled
   Pegmatit s berylem od Žďáru nad Sázavou
   Phosphorus - an omnipresent minor element in garnet of diverse textural types from leucocratic granitic rocks
   Phosphorus - an omnipresent minor element in garnet of diverse textural types from leucocratic granitic rocks
   Phosphorus-an omnipresent minor element in garnet of diverse textural types from leucocratic granitic rocks
   Poor Fe-Mn fractionation vs. strong morphological and paragenetic diversification of garnet from the pegmatite dike Oldřich, Dolní Bory.
   Přehled minerálů berylia (mimo skupiny berylu) v Českém masivu
   Přehled nových minerálů nalezených na Moravě a ve Slezsku v letech 1985-2009
   Přibyslavice near Čáslav
   Rare earth elements and yttrium geochemistry of dolomite from post-Variscan vein-type mineralization of the Nízký Jeseník and Upper Silesian Basins, Czech Republic
   Skrytá krása černého turmalínu
   Sodium scandium diphosphate, NaScP2O7, isotypic with alpha-NaTi(III)P2O7
   Spinely
   Starkoč near Čáslav
   Topografie historického dolování a rudní mineralizace v oblasti Bílého potoka, západní Morava.
   Two stage evolution of niobian titanite from hedenbergite vein skarn at Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
   Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
   Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
   Vanadium-rich tourmaline from graphitic rocks at Bítovánky, Czech Republic; compositional variation, crystal structure
   Vanadium-rich tourmaline from graphitic rocks at Bítovánky, Czech Republic; compositional variation, crystal structure.
   Výskyt spinelidů na Moravě a ve Slezsku
   Zelený dumortierit z okolí Kutné Hory: strukturní a spektroskopická charakteristika