Podrobnosti záznamu

Jméno
   Cetkovský, Stanislav
Autor monografie
   Geografie malých měst 2005
   Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází
   Větrná energie v České republice: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a socioekonomických souvislostí
Autor článku
   Assessment of wind turbines impact on landscape character and landscape planning
   Changes in landscape disturbed by uranium ore mining and processing
   Cross-Border Region Králíky - Międzylesie
   Euroregiony na území České republiky a jejich parciální analýza
   Euroregiony na území České republiky a jejich parciální analýza
   Gaps of wind turbines perception in central European space
   Globální trendy a nové regionální výzvy v rozvoji větrné energetiky na příkladu Mexika
   Importance and Evaluation of Greenery in Some European Cities
   Pouštní želva Gopherus agassizii jako jeden z indikátorů biodiverzity Mojavské pouště v jižní Nevadě
   Přírodní podmínky Brna jako indikátor kvality bydlení
   Příspěvek k typizaci a hodnocení urbánní krajiny se zvláštním zřetelem na vegetaci
   Rozvoj větrné energetiky a cestovní ruch: hrozba či příležitost?
   Socioenvironmentální charakteristiky mikroregionu Králicko
   Some aspects of cross-border cooperation in euroregions of the Czech Republic on example of the Šumava region
   Sustainable Development of Small Towns: a Slovenian-Moravian Comparative Methodological Approach
   Tvorba atlasu biodiverzity Mohavské pouště v Nevadě na základě zoogeografického výzkumu
   Urban Environment in European Big Cities
   Vliv těžby a úpravy uranových rud v okolí Dolní Rožínky na biodiverzitu a ráz krajiny
   Vliv větrných elektráren na percepci krajiny a životního prostředí
   Změny krajiny Tišnovska ve vojenských kartografických výstupech
   Změny permanentních struktur historické kulturní krajiny Tišnovska