Podrobnosti záznamu

Jméno
   Cháb, Jan
Autor monografie
   The 1 : 5 Million International Geological Map of Europe and Adjacent Area - IGME 5 000
   Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 bez kvarterního pokryvu
   Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 15-13 Vrbno pod Pradědem
   Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu
   Strukturovaná legenda digitální geologické mapy ČR 1:500 000
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 14-242 Bělá pod Pradědem
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 13-141 Nymburk
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 14-224 Jeseník
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České Republiky 1: 25 000 14-224 Jeseník
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-242 Bělá pod Pradědem
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 14-241 Branná
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 14 - 241 Branná
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 14-224 Jeseník
Autor článku
   Deformation and metamorphism in the Silesicum (North Moravia, Czechoslovakia)
   Evidence of an extensional tectonics in the NW of the Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian massif, Central Europe)
   Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma : úvod
   Fosilie v kalcitových glomeroblastech ve fylitech vrbenské skupiny v Hrubém Jeseníku
   Garnet compositional zoning and P-T conditions of metamorphism, Teplá Crystalline Complex, Western Bohemia
   Garnets of the pre-Devonian rocks in the eastern part of the Hrubý Jeseník Mts. (North Moravia, Czechoslovakia)
   General problems of the TB (Teplá-Barrandian) Precambrian, Bohemian Massif, the Czech Republic
   Geological interpretation of major regional units: The Mariánské Lázně Complex
   Geological interpretation of major regional units: The Teplá-Barrandien Unit
   Geologické mapy vyšších měřítek - 1: 200 000, 1: 500 000
   Geology of the NW part of the Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian massif, Central Europe)
   Geology of the Žulová pluton mantle (Bohemian Massif, Central Europe)
   Hyperaluminický metapegmatit od Hanova (Tepelská plošina)
   Kritika Holubcova pojetí struktury Českého masívu
   Krupník z devonu vrbenské skupiny
   Main Results of the project: Results obtained on individual topics
   Metamorphic Evolution. Teplá-Barrandian Zone (Bohemicum)
   Metamorphism in the Teplá Upland, Bohemian Massif, Czech Republic (Preliminary report)
   Metamorphism of the Teplá Crystalline Complex
   Minerální asociace "skarnu" z krystalinika od Žernosek v Českém středohoří
   Možnosti a nesnáze stratigrafie v souborech metamorfovaných a intruzívních vyvřelých hornin
   Petrologie a geochemie svrchnoproterozoického Fe-Mn ložiska Chvaletice
   Petrology and geochemistry of intrusive rocks of the Teplá crystalline complex (ZTT North)
   Poznámky k příspěvkům Hledání harmonie Země a Slabá místa deskové tektoniky. Odpověď Petra Rajlicha. Odpověď Radana Květa
   Prekambrium bohemika: Stručný přehled
   Problém andělskohorského nasunutí ve světle nových strukturních vrtů (Hrubý Jeseník, ČSFR)
   Pseudomorfózy kyanitu po andalusitu z tepelského krystalinika
   Slabě metamorfované pískovce heřmanovických vrstev (vrbenská skupina) z vrtu SV-H-1 u Heřmanovic
   Stavba moravskoslezské větve evropského mladopaleozoického orogénu (pracovní hypotéza)
   Stratigraphy : Teplá-Barrandian Zone (Bohemicum)
   Tektonika střední části desenské jednotky a východního okraje pásma Červenohorského sedla
   The Teplá crystalline complex (ZTT North) metamorphism III
   The Teplá Upland (ZTT north) metamorphism. II
   Valounové fylity v devonu vrbenské skupiny
   Variscan internal/external tectonics in N Moravia 2. Crystalline nappes of the Hrubý Jeseník Mts.
   The Variscides at the east margin of the Bohemian massif
   Variská orogeneze v sileziku
   Výsledky geologického mapování na listu 14-224 Jeseník (14-22 Jeseník)
   Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná
   Zpráva o geologickém mapování na listech 14-223 Lipová-lázně a 14-241 Branná