Podrobnosti záznamu

Jméno
   Chalupský, Vojtěch
Autor článku
   Geochemistry of Calc-alkaline Volcanic Rocks in relation to deep structure of Ecuador and Southern Colombia
   Stanovení těžkých a toxických kovů v dehtech
   Studium kontaminace geochemických vzorků způsobené otěrem z homogenizačních zařízení
   Tourmaline as a petrogenetic indicator of magmatic, metamorphic and hydrothermal processes in the Bohemian Massif
   Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu