Podrobnosti záznamu

Jméno
   Chlupáč, Ivo, 1931-2002
Autor článku
   Anmerkungen zur Devon-Korrelationstabelle, B117dm03 - B119dm03, B118ds03: Mittel- und oberdevonische Trilobiten-Stratigraphien von Böhmen und Mähren, Tschechische Republik, und vom Heilig-Kreuz-Gebirge, Polen
   Arthropods of Burgess Shale type from the Middle Cambrian of Bohemia (Czech Republic)
   Assemblage of phyllocarid crustaceans in the Silurian and Devonian of Bohemia and their analogues
   Barrande's stratigraphic concepts, palaeontological localities and tradition - comparison with the present state
   The Bohemian lower Devonian stages
   The Bohemian Massif
   Brdy a geologické vědy
   Comments on facies development and stratigraphy of the Devonian, Barrandian area, Czech Republic
   Comments on the Lower-Middle Devonian boundary
   Comments on the trilobite from "La Grotte du Trilobite"
   Comments to recently advertised alpinotype nappe structure of the Barrandian Paleozoic
   Comments to the project "Stratigraphy of the Czech Republic"
   Cyclicity and duration of Lower Devonian stages: Observations from the Barrandian area, Czech Republic
   Day 1, stop 1: Čertova skála
   Day 1, stop 2: Roadcut N of Týřovice
   Day 1, stop 3. Luh near Skryje
   Day 1, stop 5: Medový Újezd
   Day 1, stop 6: Točník
   Day 5, stop 4: Budňany Rock at Karlštejn
   Day 5, stop 5: Klonk near Suchomasty
   Devon
   Devonian Correlation Table : supplements 2003
   Devonian Trilobites - Evolution and events
   Devonský útes u Koněprus. Necháme zničit naše největší a nejkvalitnější ložisko hodnotných vápenců, areál zcela vyjímečného přírodovědeckého a ekologického významu?
   Druhé mezinárodní sympozium o devonu v Calgary (1987)
   Early Devonian eurypterids with Bohemian affinities from Catalonia (NE Spain)
   Ein Riff des Unterdevon bei Koněprusy
   Examples of important geological localities in the Sudets (Czech Republic)
   Examples of lower Zlíchovian and Dalej boundary intervals in the Barrandian area, Czech Republic
   Facies and biogeographic relationships in Devonian of the Bohemian Massif
   Facies and biogeographic relationships in Devonian of the Bohemian Massif
   Facies and paleogeographic relationships in Devonian of the Bohemian Massif
   First homalonotid trilobites from the Devonian of Bohemia and their significance
   Formy na perník s motivem trilobitů
   Fossil assemblages from the Middle Ordovician Šárka Formation at Praha-Červený vrch Hill (Prague Basin, Barrandian area)
   Fossil communities in the metamorphic Lower Devonian of the Hrubý Jeseník Mts., Czechoslovakia
   Geologický podklad a vývoj
   Geology of fossil sites with the oldest Bohemian fauna (Lower Cambrian, Barrandian area)
   The global stratotype section and point of the lower Pragian boundary
   The global stratotype section and point of the Silurian-Devonian boundary
   In memoriam RNDr. Aloise Přibyla, CSc.
   In memoriam RNDr. Milana Šnajdra
   K faciím a stratigrafii spodnodevonského útesového komplexu u Koněprus
   The Lochkovian-Pragian boundary in the Lower Devonian of the Barrandian area
   Lower Cambrian arthropods from the Paseky Shale (Barrandian area, Czech Republic)
   Lower Paleozoic Corals of Bohemia and Moravia
   Magnetostratigraphy susceptibility of the Přídolian-Lochkovian (Silurian-Devonian) GSSP (Klonk, Czech Republic) and a coeval sequence in Anti-Atlas Morocco
   The metamorphic Palaeozoic of the "Islet Zone" as a possible connecting link between the Barrandian and the Moldanubicum
   Mezinárodní konference o devonu v Československu
   Mezinárodní konference subkomise pro stratigrafii devonu (Barrandien - Moravský kras 1986)
   Mezinárodní stratigrafické zásady a současný stav dělení geologické minulosti
   Middle Devonian trilobites from Čelechovice in Moravia (Czechoslovakia)
   Middle Ordovician at Praha-Červený vrch Hill (Barrandian area, Czech Republic)
   Nález devonského trilobita v kulmských slepencích jižní části Drahanské vrchoviny
   Nálezy trilobitů v metamorfovaném devonu Hrubého Jeseníku
   Některé výsledky nových výzkumů nejstarší české fauny
   Neptunian dykes in the Koněprusy Devonian: Geological and palaeontological observations
   Neptunické žíly v devonu u Koněprus
   New aristozoid crustaceans from the Lower Devonian of Bohemia
   New Devonian occurrences in the Ještěd Mts., North Bohemia
   Nově navrhované chráněné geologické lokality v okolí Sedlčan a Krásné Hory
   Nové vydání mezinárodních zásad stratigrafické klasifikace
   Nový mezinárodní stratotyp ve spodním devonu Barrandienu
   The oldest fauna from Bohemia
   Ordovician ichnofossills in the metamorphic mantle of he Central Bohemian pluton
   An outline of the East Krkonoše Complex geology
   Palaeozoic ichnofossils in phyllites near Železný Brod, northern Bohemia
   The Palaeozoic of the Ještěd Mountains
   Paleontologické nálezy v metamorfovaném devonu centrální části Hrubého Jeseníku
   Phyllocarid crustaceans from the Middle Ordovician Šárka Formation at Praha-Vokovice
   Possible global events and the stratigraphy of the Paleozoic of the Barrandian (Cambrian - Middle Devonian, Czechoslovakia)
   Post-Symposium Excursion, day 1, stop 1: Krašovice
   Post-Symposium Excursion, day 1, stop 4: Točník
   Poznámky k rozšíření devonu a stavbě metamorfovaného paleozoika v jižní a střední části Ještědského pohoří (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-14 Liberec, 03-31 Mimoň, 03-32 Jablonec nad Nisou)
   Pragian/Zlíchovian and Zlíchovian/Dalejan boundary sections in the Lower Devonian of the Barrandian area, Czech Republic
   Preliminary submission for lower-middle Devonian boundary stratotype in the Barrandian area
   Projekt ochrany význačných geologických objektů v České republice
   Pterygotid eurypterids (Arthropoda, Chelicerata) in the Silurian and Devonian of Bohemia
   Radim Kettner a stratigrafie Barrandienu
   Radvan Horný sedmdesátiletý
   Reflection of possible global Devonian events in the Barrandian area, C.S.S.R.
   Regional geological subdivision of the Bohemian Massif on the territory of the Czech Republic. Report of the Working Group for Regional Geological Classification of the Bohemian Massif at the former Czechoslovak Stratigraphic Commission
   Regionální geologické dělení Českého masívu na území České republiky
   A remarkable Pragian trilobite assemblage from the Barrandian
   Reports of Bohemian trilobites before Barrande
   Series and stage boundaries in the Devonian of the Czech Republic
   Series of stages within palaeozoic systems?
   Silur v metamorfovaném ostrově sedlčansko-krásnohorském
   Some problematical arthropods from the Upper Orodovician Letná Formation of Bohemia
   Současný stav základního chronostratigrafického dělení
   Sto let od narození Radima Kettnera (1891-1967)
   Stratigrafická klasifikace a nomenklatura intenzívně metamorfovaných a vyvřelých celků : zpráva československé stratigrafické komise
   Stratigrafický výzkum
   Stratigrafie a paleontologie na 27. mezinárodním geologickém kongresu
   Stratigraphic evaluation of some metamorphic units in the N part of the Bohemian Massif
   The stratigraphically latest trilobite of the Barrandian area
   Stratigraphy : Teplá-Barrandian Zone (Bohemicum)
   Stratigraphy of the Sedlčany-Krásná Hora Metamorphic "Islet" in Bohemia (Proterozoic? to Devonian)
   Structure and environment of ichnofossil Zoophycos in the Lower Devonian of Bohemia, Czechoslovakia
   Structure and environment of the ichnofossil Zoophycos in the Lower Devonian of Bohemia, Czechoslovakia
   Světové dědictví a geologické objekty
   Thirty years of the first international stratotype: The Silurian-Devonian boundary at Klonk and its present status
   Trilobites and standard Devonian stage boundaries
   Trilobites at the Devonian-Carboniferous boundary
   Trilobites from the Givetian and Frasnian of the Holy Cross Mountains
   Trilobiti v obřadní síni berounské radnice
   Trilobitová fauna čelechovického devonu
   Two index trilobites from the Lochkovian-Pragian boundary beds of Bohemia (Lower Devonian, Czechoslovakia)
   Unusual arthropods from the Bohemian Ordovician - a review
   Vladimír Havlíček as a geologist
   Výzkum klasické paleontologické lokality "Luh" ve skryjském kambriu
   Zásady české stratigrafické klasifikace, 3.vydání
   Zemřel RNDr. Vladimír Havlíček, CSc.