Podrobnosti záznamu

Jméno
   Chmielová, Marta
Autor článku
   Almandine-pyrope-grossular garnets : A method for estimating their composition using X-ray powder diffraction patterns
   Bericht 1992 über umweltgeologische Untersuchungen in der Kainacher Gosau auf Blatt 163 Voitsberg
   The cambisoils on varies parent rocks in the Mts. Krušné Hory
   The cambisoils on varies parent rocks in the Mts. Krušné hory
   Clay mineralogy, heavy minerals and trace elements of the red soils in Northern Calcareous Alps, Austria
   Clay minerals - humic acid systems: Cu(II) sorption studied by means of modified electrodes
   Clay Minerals - humic acid systems:Cu(II) sorption studied by means of modified electrodes
   Coordination polyhedra in natrolite-type zeolite structures
   Deformation of coordination polyhedra and their sheets in phyllosilicates
   Dehydration and rehydration of natural Mg-vermiculite
   Dehydration and rehydration of natural Mg-vermiculite
   The effect of coal combustion temperature on mineralogical composition and content of residual trace elements in ash
   Humic Acids sorption onto the clay minerals: influences on the clays-metals interactions
   Interactions of Cu(2) with montmorillonite-humic acid system studied by means of modified carbon paste electrodes
   Intercalation of Na-montmorillonite with tetraalkyl-(aryl) ammonium cations
   Ion exchange reactions of zinc and cadmium with Na-montmorillonite
   Ion exchange reactions of zinc and cadmium with Na-montmorillonite
   Komplexní mineralogická analýza tonsteinů z vybraných uhelných slojí ostravsko-karvinského revíru
   Koordinační polyedry ve strukturách zeolitů skupiny natrolitu
   Minerální transformace slíd a živců v uhelných tonsteinech OKR
   Modified electrodes: Sorption of Cu (II) on montmorillonite-humic acid system
   Modified electrodes:sorption of Cu(II) on Montmorillonite-humic acid system
   Možnosti RTG difrakce při analýze pevných emisí
   Octahedral and tetrahedral sheets in micas : A review of refined structures
   Problematika určování kyselinové neutralizační kapacity půdy
   Quantitative mineralogical analysis of Carboniferous sedimentary rocks
   Study of organically modified clays : molecular modelling and experiment
   XRD analysis and modelling of Na-montmorillonite intercalated with octadecylamine
   Zirkon v uhelných tonsteinech ostravsko-karvinského revíru