Podrobnosti záznamu

Jméno
   Chrt, Jiří
Autor článku
   40 let těžby a úpravy fluoritu v České republice
   Arimao, nové ložisko porfyrových měděných rud na Kubě
   Barytové formace Českého masívu
   Fluorite and barite formations in the Krušné hory Mts.
   Fluoritové formace Českého masívu
   Granát - významná průmyslová surovina
   Granát jako průmyslový minerál
   The hidden granite relief and its significance for prospection (an example of the eastern part of the Krušné hory Mts.)
   Komínové brekcie na Sn-W ložiskách německé části Krušných hor
   Kontaminace při šlichové prospekci na baryt
   Kontinentální hluboký vrt KTB u Windischeschenbach ukončen
   Kyzová ložiska zóny Las Moscas-Siguanea v sérii Trinidad v Kubánské republice
   Loreta u Klatov, ojedinělý pozůstatek báňské těžby vápence v Čechách
   Ložiska barytu Otěvěky a Čistá v čisteckém masivu
   Ložisko chemického barytu v Bohousové u Vamberka
   Ložisko chemického barytu v Mackově u Flájí
   Ložisko wollastonitové suroviny v Bludově u Šumperka
   Ložisko wollastonitu Skalka u Aše
   Minerály sillimanitové skupiny
   Největší světová ložiska molybdenových rud - Climax a Henderson v USA
   Netypický výskyt barytu u Jívky
   Nové fluoritové ložisko Krásný Les-Špičák ve východních Krušných horách
   Nové výsledky průzkumu fluoritových a barytových ložisek ve východních Krušných horách
   Ocenění a perspektivy ložisek nerostných surovin ve východní polovině Krušných hor
   Průmyslové využití nefelinického syenitu
   Průzkum v oblasti čsl. expedice Escambray na Kubě
   Rozsah a pozice fylitové série a karbonu v Moldavě-Vápenici ve východních Krušných horách
   Rozšíření Bi-Co-Ni-Ag mineralizace v Krušných horách a Slavkovském lese
   Slída - významný průmyslový minerál
   Současný stav revíru El Cobre na Kubě
   Současný stav revíru Matahambre a Santa Lucia na Kubě
   Stratiformní rudní ložiska staršího paleozoika Krušných hor a Smrčin
   Vločková slída
   Výskyt stratiformního barytu v Krhanicích nad Sázavou
   Výskyt zlatých rud u Santa Clary na Kubě
   Výskyty a ložiskové typy železných rud v Krušných horách
   Výskyty a prognózy na zeolity v Českém masívu
   Výskyty a prognózy na zeolity v Českém masívu
   Výskyty barytu u Pernarce a v okolí Stříbra
   Výskyty molybdenových rud v Krušných horách
   Výsledky revize snosových oblastí barytu v Českém masívu
   Výsledky revize struskových odvalů v Cu-revíru Tisová u Kraslic
   Výsledky vyhledávacího průzkumu na Mo-rudy u Hůrek
   Významné ložisko porfyrových měděných rud Bingham v USA
   Wollastonit - nová surovina v České republice