Podrobnosti záznamu

Jméno
   Chuman, Tomáš
Autor monografie
   Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů České republiky
   Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
   Mapa geochemické reaktivity křídových hornin na území České republiky
Autor článku
   Chemical recovery of scidified Bohemian lakes between 1984 and 2012: the role of acid deposition and bark beetle induced forest disturbance
   Does stream water chemistry reflect watershed characteristics?
   Floodplain and its delimitation