Podrobnosti záznamu

Jméno
   Cicha, Ivan
Autor monografie
   Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 22-32 Strakonice
   Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 23-11 Vlašim
   Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 23-23 Jihlava
   Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
   Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 02-43 Litoměřice
   Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 03-43 Jičín
   Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 12-24 Praha
   Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 12-42 Zbraslav
   Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 13-31 Říčany
   Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 23-23 Jihlava
   Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
   Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 25-31 Kroměříž
   The Karpatian - a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys
   Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
Autor článku
   Beitrag zur Auswertung der miozänen Foraminiferenfaunen im westlichen Weinviertel auf Blatt 22 Hollabrunn
   Biostratigrafie svrchního karpatu a spodního badenu alpsko-karpatské předhlubně (Dolní Rakousko, Morava)
   Excursion B, Geologie am Ostrand der Böhmischen Masse
   Horninové prostředí a půda
   Náčrt stratigrafie středního miocénu v alpsko-karpatské předhlubni (Dolní Rakousko - Morava)
   Paleobiological Characterization of the Karpatian Stage
   Současný stav názorů na stáří grundského souvrství
   Tectonostratigraphy of the Zagros suture
   Výsledky úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí 1: 50 000" za období 1985 - 1998