Podrobnosti záznamu

Jméno
   Cicha, Ivan, 1932-
Autor článku
   9. konference o mladším terciéru v Brně
   Beitrag zur Auswertung der miozänen Foraminiferenfaunen im westlichen Weinviertel auf Blatt 22 Hollabrunn
   Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
   Bericht 1993 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
   Bericht 1994 über geologische Aufnahmen im Tertiär auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 23 Hadres
   Bericht 1995-1996 über mikropaläontologische Aufnahmen auf Blatt 55 Obergrafendorf
   Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
   Bericht 1996-1997 über mikropaläontologische Aufnahmen auf Blatt 55 Obergrafendorf
   Bericht 1996 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
   Bericht 1997 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
   Biostratigrafie svrchního karpatu a spodního badenu alpsko-karpatské předhlubně (Dolní Rakousko, Morava)
   Blatt 22 Hollabrunn. Bericht 1990 über geologische Aufnahmen in Miozän- und Quartärsedimenten im Nordost-Teil auf Blatt 22 Hollabrunn
   The Carpathian Foredeep
   The Danube Basin
   Dr. Tibor Buday, DrSc. opět jubilantem (nar. 20. 9. 1913)
   Dr. Tibor Buday se dožívá 85 let
   The East Slovakian Neogene Basin
   First version of geodynamic, palinspastic maps series of the west Carpathian Neogene on scale 1 : 1 000 000
   The genus Bulimina (Foraminifera) in the Upper Tertiary sediments of the basins of Central Paratethys
   The genus Bulimina (Foraminifera) in Upper Tertiary sediments of the basins of Central Paratethys
   Geoinformační systém map geofaktorů životního prostředí 1:50 000
   Geologické a hydrogeologické poměry v okolí skládky s.p.Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeří (okres Jablonec n.Nisou) (03-32 Jablonec n.Nisou)
   Geologické a účelové mapy pro životní prostředí
   Geologické mapy - základní poklad pro řešení environmentálních problémů
   GIS ve státní správě
   Goggendorf - Sand- und Kiesgrube der gemeinde Guntersdorf. Exkursion C - Geologie der Umgebung von Hollabrunn
   Göllersdorf - Ziegelei und Tonbergbau Wienerberger. Exkursion C - Geologie der Umgebung von Hollabrunn
   Grund - Kellergasse. Exkursion C - Geologie der Umgebung von Hollabrunn
   Hodnocení geofaktorů a současný stav poznatků v České republice
   K osmdesátinám RNDr. Tibora Budaye DrSc
   Karpatská předhlubeň
   Die miozäne Foraminiferenfauna der Bohrung Laa Thermal Süd 1. 17
   Neogene climatic changes and geodynamics of the Central Parathethys
   Neogene of Moravia
   New information on biostratigraphy of the Western Desert sediments, Iraq
   New remarks to the stratigraphy of the Shalair Valley
   Nové poznatky k vývoji neogénu centrální Paratethydy
   Nové poznatky ke stratigrafii miocénu alpsko-karpatské předhlubně
   Oligocene and Miocene Uvigerina from the western and central Paratethys
   On Late Cenozoic vertical motions, depocenter shifts and the evolution of the Carpathian arc
   On Late Oligocene to Pliocene depocentre migrations and the evolution of the Carpathian-Pannonian system
   Parisdorf - Diatomitbergbau Wienerberger. Exkursion B - Geologie am Ostrand der Böhmischen Masse
   Poznámky ke svrchnímu karpatu-spodní badenu v alpsko-karpatské předhlubni
   Problémy hraničních vrstev karpatu a sp. badenu v jižní části karpatské předhlubně (33-24 Hnánice)
   Příspěvek geologického i odvozeného mapování pro tvorbu krajiny postižené povrchovou těžbou
   RADARSAT imaging of the 1997 Czech Republic flood
   Sedmdesátiny RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
   Set of geological and special purpose ecological maps 1:50 000 : proposal substantiation
   Soubor geologických a účelových map 1:50 000
   Soubor geologických a účelových map přírodních zdrojů 1:50 000 a jeho význam pro tvorbu a ochranu životního prostředí
   Současný stav názorů na stáří grundského souvrství
   Současný stav poznatků o horninovém prostředí ve vztahu k antropogenním zátěžím
   The South Slovakian Basin
   Státní geologická služba a současný stav mapování pro potřeby životního prostředí
   Stav prací na úkole "Soubor geologických a účelových map 1:50 000"
   Stav prací na úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí"
   Stratigrafický výzkum
   Stratigraphical range of eggenburgian-badenian Foraminifera in west Carpathians basins
   Stratigraphy of the Grund Fm., based on the Foraminifera
   Systematical Notes
   Šedesátiny RNDr. Františka Chmelíka, CSc.
   The Vienna Basin
   Vliv skládky s.p. Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeře (okres Jablonec nad Nisou) na životní prostředí
   Výsledky úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí 1:50 000" za období 1985-1998
   Základní právní předpisy v ochraně životního prostředí
   Zellerndorf - aufgelassene Ziegelei. Exkursion C - Geologie der Umgebung von Hollabrunn
   Životní jubileum RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
   Životní jubileum RNDr. Zdeňky Řehákové, CSc.