Podrobnosti záznamu

Jméno
   Cienciala, Emil
Autor monografie
   Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví
   Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd-limitující faktor současného lesnictví
   Komplexní a systémové řešení směřující k zastavení degradace lesních půd pod vlivem imisí
   Long-term acidification and nutrient degradation of forest soils - limiting factors of forestry today
   Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu
Autor článku
   Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví I
   Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví II
   Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví III
   Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví IV
   E.2. Návrh zásad lesnického hospodaření pro jednotlivé zóny
   Long-term forest soil acidification and nutrient degradation-limitation to future forestry
   Návrh zásad lesnického hospodaření pro jednotlivé zóny
   Rajonizace ohrožených oblastí s ohledem na praktické postupy regenerace lesních ekosystémů