Podrobnosti záznamu

Jméno
   Cudlín, Pavel
Autor monografie
   Fottová , D. et al.(2006): Územní aspekty a dlouhodobý monitorovací systém. Závěrečná zpráva projektu MŽP VaV-1D/2/16/II/04, 63.str. Archiv MŽP
   Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů České republiky
   Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu
Autor článku
   B.2.2. Poměr bazických kationtů a hliníku a stav smrkových porostů v České republice
   Behaviour of arsenic in forested catchments following a high-pollution period
   The effect of reduced atmospheric deposition on soil and soil solution chemistry at a site subjected to long-term acidification, Načetín, Czech Republic
   Emission Abatement Strategies and the Environment (EASE) for the Black Triangle
   Hypotézy o poškození lesů vlivem změn půdního chemismu
   Linking foliar chemistry to forest floor solid and solute phase organic C and N in Picea abies [L.] Karst stands in northern Bohemia
   Linking foliar chemistry to forest floor solid and solution phase organic C and N in Picea abies [L.] karst stands in northern Bohemia
   Major changes in forest carbon and nitrogen cycling caused by declining sulphur deposition
   RELATIONSHIP BETWEEN NORWAY SPRUCE STATUS AND SOIL WATER BASE CATIONS/ALUMINIUM RATIOS IN THE CZECH REPUBLIC
   Relationship between Norway Spruce Status and Soil Water Base Cations/Aluminium Ratios in the Czech Republic
   Storage of arsenic in various compartments of forested catchments along a pollution gradient
   Vliv geologického podloží na chřadnutí smrčin v západních Čechách: vyhodnocení 21 petrograficky homogenních povodí Slavkovského lesa metodami dálkového průzkumu Země na 7 různých horninách