Podrobnosti záznamu

Jméno
   Czudek, Tadeáš
Autor článku
   27. sjezd DEUQUA (Lipsko, září 1994)
   Akademik Emil Mazúr zemřel
   Asymetrie pramenných úseků údolí v České republice
   Druhý sjezd polských geomorfologů
   Geomorfologická analýza povodí Bystřice mezi Domašovem n. B. a Hrubou Vodou
   K problematice stáří sedimentů údolních niv moravskoslezských řek
   Kolik ledu je v Antarktidě?
   Kryopediment v údolí Litavy východně od Bučovic, Středomoravské Karpaty : 24-441 Bučovice
   Kryopedimente - wichtige Reliefformen der rezenten und pleistozänen Permafrostgebiete
   Kupovitý reliéf v severní části Nízkého Jeseníku
   Osoblažská nížina - geomorfologický přehled
   Periglaciální procesy u Přibic v Dyjsko-svrateckém úvalu
   Pleistocenní kryogenní procesy na vrcholové části Stránské skály v Brně a jejich paleoklimatický význam
   Pleistocenní periglaciální modelace vrcholových částí Českého masivu
   Pleistocenní permafrost na území Československa
   Profil IIIa na Stránské skále v Brně
   Současný stav a perspektivy české geomorfologie
   Vývoj jižního údolního svahu Litavy mezi Brankovicemi a Nesovicemi ve Středomoravských Karpatech
   Vývoj reliéfu bazální zvětrávací plochy jihozápadně od Krnova a severně od Žulové
   Vývoj údolní nivy řeky Odry v ostravské pánvi
   Vznik morfostruktury Moravské brány
   Zpráva o gemorfologickém výzkumu úpatní plochy mezi Brankovicemi a Nesovicemi ve Středomoravských Karpatech
   Zpráva o geomorfologickém výzkumu izolovaných vyvýšenin v severní části Nízkého Jeseníku
   Zpráva o geomorfologickém výzkumu Poopavské nížiny
   Zpráva o výzkumu mrazových klínů u Pasohlávek v Dyjsko-svrateckém úvalu
   Zum Problem der Kryoplanationsterrassen