Podrobnosti záznamu

Jméno
   Dašková, Jiřina
Autor monografie
   Kašpar Maria Sternberg - Versuch einer geognostisch-botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt
   Kašpar Maria Sternberg- Versuch einer geognostisch-botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt
   Palynologie vzorků z Ekvádoru
   Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
Autor článku
   Alnus kefersteinii (GOEPPERT) UNGER and its in situ pollen (Bechlejovice, Tertiary, Czech Republic)
   Autochthonous plant taphocenoze preserved in pyroclastic rocks of the Bolsovian, Upper Carboniferous, Czech Republic (Central Europe)
   Carboniferous and Devonian Polysporia and its spores
   Carboniferous and Devonian Polysporia and its spores
   The comparison of in situ megaspores and dispersed megaspore assemblages from the Pennsylvanian (Duckmantian-Stephanian C age) of the Czech Republic
   The comparison of in situ megaspores and dispersed megaspore assemblages from the Pennsylvanian (Duckmantian-Stephanian C age) of the Czech Republic
   Composition and structure of an in situ Middle Pennsylvanian peat-forming plant assemblage buried in volcanic ash, Radnice Basin (Czech Republic)
   Composition and structure of an in situ Middle Pennsylvanian peat-forming plant assemblage buried in volcanic ash, Radnice Basin (Czech Republic)
   Composition and structure of an in situ Midle Pennsylvanian peat-forming plant assemblage buried in volcanic ash, Radnice Basin (Czech Republic)
   Ferns of the Bohemian and their in situ spores
   Ferns of the Bohemian Cenomanian and their in situ spores
   Fertile fern fronds and their in-situ spores from the Cenomanian of the Czech Republic
   Fertile fern fronds and their in situ spores from the Cenomanian of the Czech Republic
   In situ pollen of Alnus kefersteinii (Goeppert) Unger (Betulales: Betulaceae) from the Oligocene of Bechlejovice, Czech Republic
   In situ pollen of Alnus kefersteinii (Goeppert) Unger (Betulales: Betulaceae) from the Oligocene of Bechlejovice, Czech Republic
   In situ spores of the fertile fern fronds from the Cenomanian of the Czech Republic
   Jak oživit zkameněliny : trojrozměrná virtuální paleontologie
   Jak oživit zkameněliny
   Konijnenburgia, a new genus of the fern family Matoniaceae
   List of publications of Professor RNDr. Blanka Pacltová, CSc.
   List of publications of Proffessor RNDr. Blanka Pacltová, CSc
   A Middle Pennsylvanian (Bolsovian) peat-forming forest preserved in situ in volcanic ash of the Whetstone Horizon in the Radnice Basin, Czech Republic
   A Middle Pennsylvanian (Bolsovian) peat-forming forest preserved in situ in volcanic ash of the Whetstone Horizon in the Radnice Basin, Czech Republic
   A Middle Pennsylvanian (Bolsovian) peat-forming forest preserved in situ in volcanic ash of the Whetstone Horizon in the Radnice Basin, Czech Republic
   Middle Pennsylvanian pioneer plant assemblage buried in situ by volcanic ash-fall, central Bohemia, Czech Republic
   Middle Pennsylvanian pioneer plant assemblage buried in situ by volcanic ash-fall, central Bohemia, Czech Republic
   Nález nejstarších cévnatých rostlin v Českém masivu (12-41 Beroun)
   Nález nejstarších cévnatých rostlin v Českém masivu
   A new Late Cretaceous ginkgoalean reproductive structure Nehvizdyella gen. nov. from the Czech Republic and its whole-plant reconstruction
   A new Late Cretaceous ginkgoalean reproductive structure Nehvizdyella gen. nov. from the Czech Republic and its whole-plant reconstruction
   A new schizaeaceous fern, Schizaeopsis ekrtii sp nov., and its in situ spores from the Upper Cretaceous (Cenomanian) of the Czech Republic
   A new schizaeaceous fern, Schzaeopsis ekrtii sp. nov., and its in situ spores from the Upper Cretaceous (Cenomanian) of the Czech Republic.
   Nové výsledky výzkumu křídových kapradin z čeledi Matoniaceae
   Nyssa - pollen in situ (Most Basin, Lower Miocene)
   A palaeoecological model for a vegetated early Westphalian intramontane valley (Intra-Sudetic Basin, Czech Republic)
   A palaeoecological model for a vegetated early Westphalian intramontane valley (Intra-Sudetic Basin, Czech Republic)
   The palaeoecology model of the river environment (Duckmantian) in the Intrasudetic Basin (Czech Republic)
   The palaeoecology model of the river environment (Duckmantian) in the Intrasudetic Basins (Czech Republic)
   Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev) : 03-42 Trutnov
   Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev)
   Paleoekologie vybraných poloh cyprisového souvrství (Sokolovská pánev)
   Palynologické vyhodnocení vzorků z "pařezového horizontu" na dole Bílina (mostecká pánev, miocén, Česká republika) (02-34 Bílina)
   Phylogeny and relationship of some isoetalean spores from the devonian to the present
   Phylogeny and relationship of some isoetalean spores from the Devonian to the present
   Phylogeny and relationship of some isoetalean spores from the Devonian to the present
   Primitive gallery forest from the intrasudetic basins
   primitive gallery forest from the Intrasudetic Basins (Duckmantian, Czech Republic)
   Primitive gallery forest from the Intrasudetic basins (Duckmantian, Czech Republic)
   Předběžná zpráva o palynologickém výzkumu polohy 21 dolu Bílina (02-34 Bílina)
   Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorku z nadloží hlavní uhelné sloje na dole Bílina (02-34 Bílina)
   Předběžný palynologický výzkum na lokalitě Hlubočepy - železniční zářez (chotečské až srbské souvrství, střední devon, eifel až givet)
   Příběh planety Země : pozvánka na výstavu
   Příležitostný odkryv lampertických vrstev žacléřského souvrstí a jejich fosilní flóra (03-42 Trutnov)
   A re-examination of Cenozoic Polypodium in North America
   A re-examination of Cenozoic Polypodium in North America
   Reproductive structures of Cretaceous Matoniaceae - new genus Konijnenburgia
   Reproductive structures of Cretaceous Matoniaceae - new genus Konijnenburgia
   Revision of Chaloneria and their spores from the Pennsylvanian continental basins of the Czech Republic
   Revision of Chaloneria and their spores from the Pennsylvanian continental basins of the Czech Republic
   Revision of the type material in the genus nathorstia heer (Filicales)
   Revision of the type material in the genus Nathorstia Heer (Filicales)
   Structure of the mid-Westphalian peat-forming rain forest preserved in volcanic ash from the continental basins of central and western Bohemia
   The sub-arborescent lycopsid genus Polysporia Newberry and its spores from the Pannsylvanian (Bolsovian-Stephanian B) continental basins of the Czech Republic
   The sub-arborescent lycopsid genus Polysporia Newberry and its spores from the Pennsylvanian (Bolsovian-Stephanian B) continental basins of the Czech Republic
   The sub-arborescent lycopsid genus Polysporia Newberry and its spores from the Pennsylvanian (Bolsovian-Stephanian B) continental basins of the Czech Republic
   Two new species of Kladnostrobus nov. gen. and their spores from the Pennsylvanian of the Kladno-Rakovník Basin (Bolsovian, Czech Republic).
   Two new species of Kladnostrobus nov.gen. and their spores from the Pennsylvanian of the Kladno-Rakovník Basin (Bolsovian, Czech Republic)
   Vliv macerace na velikost megaspor Laevigatisporites glabratus (Zerndt) Pot. et Kr
   Vnitřní morfologie rodu Huttonia (12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň)
Editor monografie
    Palaeozoic palynology in space and time. Book of abstracts