Podrobnosti záznamu

Jméno
   Daněk, T.
Autor monografie
   Historický Důl Jeroným v Čisté
   Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik. Monografie
   Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
   Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
   Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
   Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
   Výzkum napěťopřetvárného chování hornin při dynamickém namáhání
   Závěrečná zpráva - Realizační výstup projektu VaV ČBÚ č. 42-05
Autor článku
   Influence of temperature on permeability and stress strain behaviour of granodiorite
   Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá - Důl Jeroným, období 2004-2005
   Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské v Opavě - Kateřinkách
   Selected non-destructive methods suitable for building use evaluation of roofing slate
   Selected Non-Destructive Methods Suitable for Evaluation of Roofing Slate
   Štípatelné břidlice České republiky a petrografické metody pro hodnocení kvality jejich stavebního užití
Editor monografie
    Evoluce . 10. výjezdní interdisciplinární seminář